Pärnu Wiki
Advertisement

PÄRNU EUROOPAS

Koht: Academia Pernaviensis, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži raamatukogu

Aeg: 14. oktoober kell 16–17.30

Euroopa ei ole kusagil kaugel. Pärnu on samamoodi ja samapalju Euroopa kui Pariis või Berliin. Pärnu mured on eurooplaste mured ja vastupidi. Kevadel algatasid Euroopa Liidu riikide valitsused Euroopa tulevikuarutelu, mis kestab järgmise aasta kevadeni. Valitsus uuendab Euroopa Liidu poliitikat järgnevateks aastateks. Kohalike valimiste eel on parim aeg arutada, mida Euroopa on Pärnule andnud, kuidas ELi võimalusi veelgi paremini ära kasutada ja kuidas nähakse siinkandis Euroopa tulevikku. Mis on need teemad ja tegevused millele tuleks rohkem tähelepanu pöörata? Millised peaksid olema Eesti Euroopa-suunalised prioriteedid ja eesmärgid ning milline on või peaks olema Pärnu koht Euroopas? Neid teemasid arutavad erakondade ja valimisliitude kohalikud esindajad, ettevõtjad, haridus-, teadus- ja kultuuriinimesed ning noored.

Osalejad (esindajad võivad muutuda vastavalt erakondade/valimisliidu valikule):

  • Sulev Alajõe, Eesti200
  • Andres Metsoja, Isamaa
  • Andrei Korobeinik, Keskerakond
  • Toomas Kivimägi, Reformierakond
  • Alar Laneman, EKRE
  • Romek Kosenkranius, Valimisliit Pärnu Ühendab
  • Kalev Kaljuste, Sotsiaaldemokraatlik Erakond

Arvamuspaneel:

  • ettevõtjate esindaja,
  • kultuurivaldkonna esindaja,
  • Triine Kose, noorte esindaja.

Arutelu juhib Kaupo Meiel.

Tule, mõtle kaasa ja ütle sõna sekka ning tee oma ettepanekud, kuidas elu Pärnus, Eestis ja Euroopas paremaks muuta. Võid oma mõtted ja ettepanekud esitada enne arutelu või kohapeal küsimustikule vastates, või siis jagada neid Euroopa tuleviku konverentsi veebiplatvormil. Kõik arutelude käigus tehtud ja veebiplatvormil esitatud ettepanekud on sisendiks üleeuroopalistele aruteludele.

Euroopa tuleviku konverentsi veebiplatvorm: https://futureu.europa.eu/?locale=et

Küsimustiku täitjate vahel loosime välja auhinnad.


TEEMAD

1. plokk (30 min)

Kuidas teie näete rohepööret Pärnus ja Euroopas laiemalt, millised on rohepöörde mõjud ja võimalused? Energeetika, energiatõhusus, ringmajandus?
Kas ja kuidas saaks Pärnu Euroopa eelarve võimalusi paremini ära kasutada teistes valdkondades –avalikud hooned, ärikeskkonna parandamine, ägedad turismiprojektid?

2. plokk (30 min)

Pärnu on Eesti suvepealinn ja turismipealinn. Kuidas Euroopa Liidu siseturust Pärnu ettevõtetele ja kodanikele tekkivaid võimalusi maksimaalset ära kasutada?
Ühenduvus – mida saaks ja tuleks teha Pärnu paremaks ühendamiseks ülejäänud Euroopaga ja mida saab siin EL ära teha? Kuidas aidata kaasa sellele, et Rail Baltic saaks võimalikult kiiresti valmis?

3. plokk (30 min)

Pärnus on TÜ kolledz ja Sisekaitseakadeemia Paikuse õppekeskus. Kuidas saaks ELi võimalusi kasutada hariduse edendamiseks?
Pärnus on vilgas kultuurielu, eriti suvel. Mida saab ära teha Pärnu haridus- ja kultuurielu hoidmiseks ja arendamiseks, kas Euroopa see pigem lahustub või suudame seda hoida?
Igaühelt 1 ettepanek, mida Euroopas muuta ja paremini teha.
Advertisement