Pärnus ja Pärnumaal tegutsevad järgmised alalised diskussioonifoorumid:

Pärnumaa Naiste ümarlaud[muuda | muuda lähteteksti]

Pärnumaa Naiste ümarlaud, mis on vabatahtlikkuse alusel parneritena tegutsevate naisteühenduste kooslus, mille töö on pühendatud tasakaalustatud ühiskonnamudeli, kodanikualgatuse ja kodanikuühiskonna arendamisele Eestis. Ümarlaua visioon on tasakaalusustatud ühiskonnaga toimiv Eesti riik, kus toimib rahvastiku taastootmine ja kõikidele lastele on loodud võrdsed võimalused arenguks. Ümarlaua eesmärk on juhtida ühiskonna tähelepanu tasakaalustamata ühiskonna ilmingutele ja ohtlikkusele ning tuua välja ühiskonna kõige valusamad probleemid ja otsida lahendusi koos seadusandjaga ühiskonna tasakaalustamiseks. Kokkuvõte Pärnumaa naiste ümarlaua toimimisest. Tegevust koordineerib Avatud Pärnumaa / MTÜ Kodanikujulgus

Pärnu Linnavolikogu kodanikuühenduste ümarlaud[muuda | muuda lähteteksti]

Pärnu Volikogu ümarlaud, mille missioon on kodanikualgatuse kaudu luua linnas olukord, kus linna juhtimises kaasatakse otsustamisse avalikes huvides tegutsevaid kodanikeühendusi. Ümarlaual on visioon Pärnust kui tasakaalustatud arenguga väikelinnast, mis on tuntud kui peresõbralik, kaunite parkide ja atraktiivne supluspealinn, mis panustab noortele ja ettevõtlikele inimestele kodu rajamise atraktiivseks muutmisse. Ümarlaua eesmärk on võtta osa linna juhtimise kohta tehtavate otsuste aruteludest ja teha omapoolseid ettepanekuid linna arengu tasakaalustamiseks ning tuua välja Pärnu linna valusamad probleemid ja otsida lahendusi olukorra parandamiseks. Kokkuvõte volikogu ühenduste ümarlaua toimimisest. Tegevust koordineerib Avatud Pärnumaa / MTÜ Kodanikujulgus

Pärnu Linnavolikogu kodanikuühenduste ümarlaua protokollid

Pärnu Linna vähemusrahvuste ühenduste ümarlaud[muuda | muuda lähteteksti]

Pärnu Linna vähemusrahvuste ühenduste ümarlaud, mille missioon on seista koos Pärnu linnavalitsusega osalusdemokraatia suurendamise ning võrdsete võimaluste loomise eest kõigile linnakodanikele läbi infovahetuse, avatud arutelude ja erinevate koostöövormide. Ümarlaua visioon on olla linna rahvakildude aktiivne ja arenev koostöövorm, mis tegutseb tasakaalustatud ja võrdseid võimalusi pakkuvas Pärnu linnas, kus kõik rahvused tunnevad end turvaliselt, kus rahvuskogukonnad teadvustavad oma rahvuse juuri, rikastades oluliselt Pärnu kultuuripilti. Ümarlaua eesmärk on kaasata infovälja rikastamiseks ja kaasarääkimisvõimaluste laiendamiseks Pärnu arengu- ja koostööprotsesside aktiviseerimiseks vähemusrahvuste esindajaid ja kaardistada Pärnu linna vähemusrahvustega seonduvaid probleeme ja otsida koostöös lahendusi olukorra parandamiseks. Kokkuvõte vähemusrahvuste ühenduste ümarlaua toimimisest. Tegevust koordineerib Avatud Pärnumaa / MTÜ Kodanikujulgus

Pärnu loovisikute klubi[muuda | muuda lähteteksti]

Pärnu loovisikute klubi. Tegevust koordineerib Pärnu Loomeliit

Pärnumaa arvamusliidrite lõuna[muuda | muuda lähteteksti]

Pärnumaa arvamusliidrite lõuna toimub üks kord aastas. Korraldajateks on Euroopa Parlamendi Eesti infobüroo ja Pärnu Postimees. Osalemine toimub isiklike kutsete alusel.

Planeerimise nõukoda[muuda | muuda lähteteksti]

Planeerimise nõukoda kuulub Pärnu Volikogu Ühenduste Ümarlaua juurde ja vaateväljas on kõik linna avaliku ruumiga seotud planeeringud. Nõukoja liikmed on saanud algteadmised planeerimisest projektiga Pärnu kaasab planeerimisse. Koostöökokkulepe linnaga on allkirjastatud 28.03.2012.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.