FANDOM


Töötoa planeerimisleht | Planning page of workshop.
Täna on 20. aprill 2019


Artikkel:


TaustEdit

Meie traditsioonilises lääne muusikas kattub rütm enamasti meloodia rütmiga. Sellise rütmi tekitavad vaiksete ja kõlavate löökide järgnevus, aktsendid või nootide erinevad vältused. Noodid võivad paikneda üksteisest kas võrdse või mittevõrdse vahemiku kaugusel. Vahemikud moodustuvad elementaarühikute kas reaalse või virtuaalse järgnemise tulemusel. Elementaarühikute järgnevus võib olla lineaarne või dünaamiline, regulaarne või mitteregulaarne. Elementaarühikud liigendavad helivältusi ühetaolisteks sekventsideks, mida me tavaliselt kutsume ajaühikuteks ning pikemate ühikute puhul ka mensuurideks. Need abstraktsed ühikud moodustavad aluse nii meloodiale kui ka rütmile, mis tavaliselt ei ole omavahel vastuolus.

Lääne klassikalise muusika rütmikujundus laiemalt on suhteliselt ühtlane: 3/4 taktimõõdu puhul on rõhk takti esimesel ning 4/4 taktimõõdu puhul esimesel ja kolmandal löögil. Juhul, kui rütmi ei rikastata sünkoopide ning võrredles põhilöögiga irratsionaalsete vältustega (trioolid, kvintoolid jne), viib selline rõhutamine peatselt rütmilise monotoonsuseni. Isegi hoolimata sellest, et rütmiefektid võivad luua lihtsa pinge suhtes isokroonilisse lööki, mis annab aluse nii meetrumile kui ka mensuuri alusele ja lähtele, lääne muusikas üldiselt ei eksisteeri vahet rütmi ja mensuuri vahel. Juba prantsuse helilooja Hector Berlioz ei suutnud jätta seda ilmset asjaolu esile toomata, öeldes: Rütm, kõigis lääne muusika osades, näib tänapäeval olevat alaarenenud. Rechberger 1998. The Rhythm in Arabian Music

Benini muusika rütmide maailm ehitub lääne muusika rütmimaailmast erinevatel lähtealustel. Benini rütmide aluseks on lühim vältus, mida teatud moel pikendades saadakse erinevaid rütmimoodused. Neid erinevaid rütmimooduseid isorütmiliselt kombineerides tekivad nõtkelt pulseerivad polümeetrilised kõlaväljad, mis on tihedas seoses inimeste polümeetrilise tantsulise liikumisega.

Kahekuulise residentuuri ja ühe nädalalõpu pikkuse intensiivse töötoa raames on eesti ja soome heliloojatel, interpreetidel, muusikateadlastel ja aafrika kultuuri uurijatel plaanis noore benini helilooja Steve Abeni juhendamisel süveneda Benini traditsioonilise (klassikalise) muusika põnevasse rütmimaailma.

Töötuba 2018Edit


Korraldaja | Organizer: Eesti Arnold Schönbergi Ühing | Estonian Arnold Schoenberg Society http://www.schoenberg.ee/
Steve Abeni residentuur | Residency of Steve Abeni: 22.5.-27.7.2018 Schoenberg residence

Töötuba | Workshop: Benini rütmide töötuba | Rhythms of Benin Workshop
Aeg | Time: 8.-10.6.2018
Koht | Place: MASSIA http://www.massia.ee/
Juhendajad | Instructors: Steve Abeni (composer, Benin), Andrus Kallastu (composer, Estonia)
Hind (sisaldab majutust ja toitlustamist) | Price (includes accommodation and catering): 175 EUR
Registreerimine | Registration: REGISTREERIMISAVALDUS | REGISTRATION FORM https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfecxp_vy3B6nRTwrsRAg0b72VJVXrkc3rDgOVfkX6X5aHMAg/viewform?usp=pp_url&entry.1106234666&entry.587209263&entry.1249146623&entry.1171581928&entry.939776693&entry.1554785838&entry.134376520&entry.287334746&entry.1732560605
Täiendav info | Additional information: Andrus Kallastu, andrus.kallastu@eesti.ee, +372 5850 7451

Planeerimisleht | Planning page: http://et.parnu.wikia.com/wiki/Benini_r%C3%BCtmide_t%C3%B6%C3%B6tuba


EesmärkEdit

Töötoa eesmärk on nii praktikas kui ka teoorias tutvuda benini traditsioonilise (klassikalise) muusika rütmistruktuuriga, mida võiks iseloomustada sõnad "modaalrütmika", "isorütmika", "polürütmika" ja "polümeetrika".

TöökeelEdit

inglise keel


OsalejadEdit

  1. Steve Abeni (helilooja, töötoa juhendaja, Benin)
  2. Andrus Kallastu (helilooja, töötoa juhendaja, Eesti)
  3. Heikki Kastemaa
  4. Indrek Palu (Pärnu Koidula Gümnaasium)

AjakavaEdit

22.5.2018-25.7.2018 Schoenberg residence, Pärnu. Steve Abeni loominguline residentuur: Benini rütmide transkribeerimine, koostöö eesti muusikutega

ResidentuurEdit

22.5.-31.5.2018Edit

Schengeni viisa menetlus

1.6.2018Edit

21.55 Cotonou - Istanbul - Riia

2.6.2018Edit

17.50 saabumine Riiga

3.-5.6.2018Edit

Tallinn

6.6.2018Edit

13.00 ER Pärnu stuudio. Intervjuu Eesti raadiole

TöötubaEdit

8.-10.6.2018 MASSIA loomekeskus, Maasiaru. Benini rütmide töötuba

Reede 8.6.2018Edit
18.00 töötuba. sessioon 1 OSALEJAD
20.00 õhtusöök OSALEJAD
Laupäev 9.6.2018Edit
9.00 hommikusöök OSALEJAD
10.00 töötuba. sessioon 2 OSALEJAD
13.00 lõunasöök OSALEJAD
18.00 töötuba. sessioon 3 OSALEJAD
20.00 kohtumisõhtu Benini kultuuriga. Pääse 10 eurot. Osalemiseks palun saata meil aadressil schoenberg@schoenberg.ee OSALEJAD
Pühapäev 10.6.2018Edit
9.00 hommikusöök OSALEJAD
10.00 töötuba. sessioon 4 OSALEJAD
13.00 lõunasöök OSALEJAD

ResidentuurEdit

11.6.-28.7.2018 Schoenberg residence. Residentuur. Salvestused Eesti Raadio Pärnu stuudios

OsalustasuEdit

Täispakett (sisaldab töötuba, majutust, toitlustamist), registreerimine põhimõttel "kes ees, see mees": 175 eurot (vajalik eelregistreerimine)
Ainult töötuba (ei sisalda majutust ega toitlustamist): 90 eurot (eelregistreerimine puudub, makse kohapeal sularahas). Võimalik on ainult aktiivosavõtt, passiivosavõttu ei ole.
Ainult üks töötoa sessioon (ei sisalda majutust ega toitlustamist): 30 eurot (eelregistreerimine puudub, makse kohapeal sularahas) Võimalik on ainult aktiivosavõtt, passiivosavõttu ei ole.
Üksik söögikord: 10 eurot (vajalik eelregisteeerimine, makse kohapeal sularahas)
Kõigi söögikordade pakett: 50 eurot (vajalik eelregisteeerimine, makse kohapeal sularahas)

Töötoast osavõtuks

1. palun registreeri oma osalemine lehel https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfecxp_vy3B6nRTwrsRAg0b72VJVXrkc3rDgOVfkX6X5aHMAg/viewform?usp=pp_url&entry.1106234666&entry.587209263&entry.1249146623&entry.1171581928&entry.939776693&entry.1554785838&entry.134376520&entry.287334746&entry.1732560605

2. Pärast arve saamist palun teosta ülekanne arvele

EESTI ARNOLD SCHÖNBERGI ÜHING
IBAN: EE592200221020983193
SWIFT/BIC: HABAEE2X
Makse selgitusse palun märgi "Benini rütmide töötuba"

Täpsustav infoEdit

Andrus Kallastu, andrus.kallastu@eesti.ee

KoostööEdit

Eesti Arnold Schönbergi Ühing
MASSIA. Uurimis- ja arendusresidents. Massiaru, Eesti
Villa Karo. Soome-Aafrika kultuurikeskus ja kunstnike residents. Grand-Popo, Benin
Tallinna Ülikooli projekt "Digiõppevaramu"
Eesti Kultuurkapital
Klassikaraadio
ERR Pärnu stuudio