Pärnu Wiki
Advertisement

Siin analüüsitakse Pärnu / Pärnumaa energeetika tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte.

Tugevused[]

Nõrkused[]

  • Pärnu linna võlakoorem on üle valitsue kehtestatud piirnormi (60%). Vt § 34. Netovõlakoormuse ülemmäär kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusest.
  • Üle 65 aastaste protsent kogu linna rahvastikust moodustab 2014. aastal 21,5 %, mida loetakse rahvusvahelise klassifikatsiooni alusel (üle 20 %) ülikõrgeks rahvastikuvananemise staadiumiks
  • Maksu- ja Tolliameti andmetel on Pärnus aastatel 2006 – 2009 miinimumpalga saajaid keskmiselt 20% kogu maksumaksjate hulgast

Võimalused[]

Ohud[]

  • Üleinvesteerimine
  • Võimetus võlakoormust vähendada valitsuse kehtestatud piirnormini
  • Populistlik ja laenusõbralik kohalik valitsemine

Vaata ka[]

Advertisement