Pärnu Nüüdismuusika Päevad | Pärnu Contemporary Music Days
Laupäev | Saturday 11.1.2014
Pärnu Vanalinna põhikooli saal | Hall of Pärnu Old Town Elementary School


Eksperimentaalsed muusikainstrumendid | Experimental musical instruments
Eesti Kunstiakadeemia üliõpilased | Students of Estonian Academy of Arts


Kaarel Kütas (1981)
Suur pidusöök ansamblile | for ensemble 2014

Maria Sidorenko (1987)
Zip-up zipp-o-phone'ile | for zipp-o-phone 2014
Maria Sidorenko zipp-o-phone

Maria Sidorenko (1987)
Vaikuse sümptoomid ansamblile | for ensemble 2014

Sander Raudsepp (1988)
Sümptoomia Nr.1 pott-head'ile | for pott-head 2014
Sander Raudsepp pott-head

Kaarel Kütas (1981)
Kõripala 1 kõrile | for kõri 2014
Kaarel Kütas kõri

Veiko Tamme (1987)
Igapäev ansamblile | for ensemble 2014

Veiko Tamme (1987)
Silent lamb litoogale | for litooga 2014
Veiko Tamme litooga

Sander Raudsepp
Stranger DANGER! ansamblile | for ensemble 2014


Erik Alalooga pillide ehitamise juhendaja | supervisor of musical instrument building
Andrus Kallastu ja Tatjana Kozlova heliloomingu juhendajad | supervisors of composition
Tarmo Johannes muusikalise interpretatsiooni juhendaja | supervisor of musical interpretation


Koostöös | In cooperation
Eesti Kunstiakadeemia
Eesti Arnold Schönbergi Ühing
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Kultuurkapital
Pärnu linn

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.