Pärnu Wiki
Advertisement

Tähelepanu!

Käimas on hinnangu andmine Pärnu linna juhtimise läbipaistvusele

Arutelu tuuleparkide rajamisest Pärnumaal


Tere tulemast
Pärnu ja Pärnumaa
kodanikuühiskonna portaali, mida igaüks võib arendada!
Praegu on siin 1198 artiklit.
Täna on 17. september 2021

Liivakast 

Põhimõtted · Redigeerimisjuhend · Mallid · Üldine arutelu · Kõik artiklid · Kategooriad · Registreeritud kasutajad 

Pärnu olukorra analüüs (SWOT-analüüs) valdkonniti


Tutvustus

Pärnu kodanikuühiskonna portaali eesmärk on luua kõigile vabalt kasutatav ja igaühe poolt täiendatav ning parandatav vaba platvorm Pärnu linna ja maakonna rohujuuretasandi poliitika viljelemiseks.

Projekt sai alguse 6. septembril 2009 ja on käesolevaks hetkeks kasvanud 1198 artiklini.

Pärnu kodanikuühiskonna portaali võib arendada igaüks. Sellesse võib igaüks kirjutada uusi artikleid ja olemasolevaid parandada. Muudatused ilmuvad viivituseta.

Pärnu kodanikuühiskonna portaal ei ole entsüklopeedia. Pärnu kodanikuühiskonna portaal on vahend Pärnu linna ja maakonna arengu hetkeseisu analüüsimiseks ja parimate ideede väljasõelumiseks. Siit saavad poliitikud, ametnikud, ettevõtjad, kolmanda sektori eestvedajad ja muud huvilised ideid konkreetsete projektide ja programmide väljatöötamiseks.

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvile 32 on vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel valla- või linnaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul valla- või linnaelanikul õigus teha kohaliku elu küsimustes valla- või linnavolikogu või -valitsuse õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul. Algatus esitatakse valla- või linnavalitsusele vastava eelnõuna, millele lisatakse allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekiri.

Algata petitsioon!

Can't speak Estonian but have something to say? Tell it here.

Redigeerimisjuhend

Lühidalt: sinised lingid viivad olemasolevate artikliteni. Artikli parandamiseks palun klõpsake menüüs nupule Redigeeri. punaste linkide puhul on artikkel ette nähtud, kuid see tuleb alles kirjutada. Punasele lingile klõpsates jõuate lehele, millel saate alustada uut artiklit. Kirjutage aknasse oma tekst. Salvestamiseks klõpsake nupule "Salvesta". Kui panete artiklis sõna topeltnurksulgudesse [[ ]], loote lingi vastavale potentsiaalsele artiklile.

Mida on vahepeal tehtud, seda näete viimaste muudatuste lehelt. Kategooriate abil näete ka teisi sama valdkonna artikleid. Kui artiklis jäi midagi arusaamatuks või vajalik teave jäi sealt leidmata, siis postitage oma küsimused vastava artikli arutelulehele, kasutades "redigeeri"-linki lehe päises.

Lisaabi saab siit ja harjutamiseks on olemas liivakast, kus võib vabalt katsetada.

Loendid

Advertisement