Pärnu Wiki
Edit Page

Hoiatus: Sa pole sisse logitud. Sinu IP-aadress on kõigile nähtav, kui muudatusi teed. Kui logid sisse või lood konto, siis teiste eeliste seas omistatakse sinu muudatused sulle kasutajanime järgi.

Selle redaktsiooni käigus tehtud muudatusi saab eemaldada. Palun kontrolli allolevat võrdlust veendumaks, et tahad need muudatused tõepoolest eemaldada. Seejärel saad lehekülje salvestada.

Viimane redaktsioon Sinu tekst
1. rida: 1. rida:
 
'''FO.R.E.ST''
<div style="width:100%; text-align:right;">Tõlge eesti keelde seisuga '''[[{{CURRENTDAY}}. {{CURRENTMONTHNAME}}]] [[{{CURRENTYEAR}}]]'''. <br>Andmete paikapidavust palun kontollida lehel http://forest-forest.org/</div>
 
 
 
'''FO.R.E.ST'''
 
 
<br>Forum For Radical Ecology Studies
 
<br>Forum For Radical Ecology Studies
   
Koduleht: http://forest-forest.org/
+
Allikas: http://forest-forest.org/
 
Toimumiskoht: MASSIA https://www.massia.ee/
 
 
Toimumise aeg:
 
<br>1. hooaeg: 25. september - 6. november 2021, 6 nädalat
 
<br>2. hooaeg: 5. märts - 16. aprill 2022, 6 nädalat
 
<br>3. hooaeg: 4. juuni - 16. juuli 2022, 6 nädalat
 
<br>4. hooaeg: 24. september - 5. november 2022, 6 nädalat
 
   
   
20. rida: 9. rida:
   
 
"[…] Me olime pilv, rahvahulk, mets, kool ilma direktorita."
 
"[…] Me olime pilv, rahvahulk, mets, kool ilma direktorita."
:Marisol de la Cadena ja Mario Blaser kirjeldavad seminari, mis eelnes nende raamatule „A World of Many Worlds” (“Paljude maailmade maailm”).
 
   
   
 
Marisol de la Cadena ja Mario Blaser kirjeldavad seminari, mis eelnes nende raamatule „A World of Many Worlds” (“Paljude maailmade maailm”).
FO.R.E.ST on väljaspool haridustööstuse kompleksi toimuv koos õppimiseksperiment, millesse püütakse liita enemat kui inimene.
 
  +
  +
 
FO.R.E.ST on väljaspool haridustööstuse kompleksi toimuv koos õppimise eksperiment, millesse püütakse liita enemat kui inimene.
   
 
FO.R.E.ST soovib meie igaühe tahet tunnustades laiendada aktiivsuse viise, kuidas sekkuda maailma ning ergutada ümberkujundusi, mis põhinevad protsessuaalsel ümbertöötlemisel, ümbermõtestamisel ja ümberkonfigureerimisel.
 
FO.R.E.ST soovib meie igaühe tahet tunnustades laiendada aktiivsuse viise, kuidas sekkuda maailma ning ergutada ümberkujundusi, mis põhinevad protsessuaalsel ümbertöötlemisel, ümbermõtestamisel ja ümberkonfigureerimisel.
38. rida: 29. rida:
   
 
Üheskoos elamine uuriva kogukonnana, mis on ümbritsetud elavast maailmast ja suhtleb sellega, kujutab enesest erilist ökoloogiat, mis koondab erinevaid taas-/tootmise tegureid: sotsiaalseid, keskkonnaalaseid, valdkondlikke, pedagoogilisi ja professionaalseid. Sellisena pakub FO.R.E.ST igapäevaselt rikast olustikku, milles esitada küsimusi ja kujundada ümber viise, kuidas me teadmisi saame, kuidas me neid kehastame, kuidas me maailmas osaleme ning milliseid reaalsusi me toodame ja taastoodame.
 
Üheskoos elamine uuriva kogukonnana, mis on ümbritsetud elavast maailmast ja suhtleb sellega, kujutab enesest erilist ökoloogiat, mis koondab erinevaid taas-/tootmise tegureid: sotsiaalseid, keskkonnaalaseid, valdkondlikke, pedagoogilisi ja professionaalseid. Sellisena pakub FO.R.E.ST igapäevaselt rikast olustikku, milles esitada küsimusi ja kujundada ümber viise, kuidas me teadmisi saame, kuidas me neid kehastame, kuidas me maailmas osaleme ning milliseid reaalsusi me toodame ja taastoodame.
  +
   
 
==KUIDAS?==
 
==KUIDAS?==
71. rida: 63. rida:
 
==KUS?==
 
==KUS?==
   
Uurimine toimub kunstnike, aktivistide ja teadlaste residentuuris MASSIA, kus FO.R.E.ST-i vandenõulased elavad koos võimalusega uurida, harjutada ja genereerida teadmisi. MASSIA asub endises põhikoolis Massiaru külas Eestis, Läti ja Läänemere piiril. Selle lähinaabruses asuvad metsad, põllumaad, looduskaitsealad, rabad ja rannikualad. Uuringus on segadus saidiga.
+
Uuring toimub kunstniku, aktivisti ja teadusresidentuuris MASSIA , kus FO.R.E.ST Conspirators elab koos võimalusega harjutada, harjutada ja genereerida teadmisi. MASSIA asub endises põhikoolis Massiaru külas Eestis, Läti piiri ja Läänemere, naabruses asuvate metsade, põllumaade, looduskaitsealade, rabade ja rannikualade lähedal. Uuringus on segadus saidiga.
   
Kohast mulje saamiseks külastage palun https://www.massia.ee/
+
Kohast mulje saamiseks külastage palun www.massia.ee .
  +
 
Nii MASSIA kui ka FO.R.E.ST põhinevad enesekorraldusel ja soovil saada ruumi väljaspool institutsionaalseid turge.
   
Nii MASSIA kui ka FO.R.E.ST põhinevad enesekorraldusel ja soovil leida ruumi väljaspool institutsionaalseid turge.
 
   
 
==KELLEGA?==
 
==KELLEGA?==
89. rida: 82. rida:
 
Kaasvandenõustajad sügishooajal 2021 (kaasvandenõu kuupäevade järjekorras)
 
Kaasvandenõustajad sügishooajal 2021 (kaasvandenõu kuupäevade järjekorras)
   
===Arjuna Neuman===
+
Arjuna Neuman
   
 
Arjuna Neuman on Berliinis/Londonis asuv multimeedia kunstnik. Ta töötab essee vormiga kui olemuslikult tulevikku suunatud ja eksperimentaalse režiimiga, mis nihkub kehalise, haptilise ja afektiivse vahel geopoliitilisele, planeedilisele ja kosmoloogilisele. Tema hiljutised teosed mõtlevad ümber meie planeedisuhteid, jälgides kindluse vägivalda Lääne-Euroopa teadmistes ja lineaarses ajas, seades kahtluse alla universaalse inimese vormi ja selle eetilise programmi.
 
Arjuna Neuman on Berliinis/Londonis asuv multimeedia kunstnik. Ta töötab essee vormiga kui olemuslikult tulevikku suunatud ja eksperimentaalse režiimiga, mis nihkub kehalise, haptilise ja afektiivse vahel geopoliitilisele, planeedilisele ja kosmoloogilisele. Tema hiljutised teosed mõtlevad ümber meie planeedisuhteid, jälgides kindluse vägivalda Lääne-Euroopa teadmistes ja lineaarses ajas, seades kahtluse alla universaalse inimese vormi ja selle eetilise programmi.
96. rida: 89. rida:
   
   
===Kadri Tüür===
+
Kadri Tüür
   
 
Kadri Tüür töötab teadurina ja õppejõuna Tallinna Ülikoolis ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Tema uurimisvaldkondadeks on Eesti keskkonnahoid, pärandtehnoloogiad, zoosemiootika, ökosemiootika ja loodusesitused. Ta on ka käsitööuuringute ajakirja Studia Vernacula toimetaja.
 
Kadri Tüür töötab teadurina ja õppejõuna Tallinna Ülikoolis ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Tema uurimisvaldkondadeks on Eesti keskkonnahoid, pärandtehnoloogiad, zoosemiootika, ökosemiootika ja loodusesitused. Ta on ka käsitööuuringute ajakirja Studia Vernacula toimetaja.
105. rida: 98. rida:
   
   
===Katrina Burch Joosten===
+
Katrina Burch Joosten
   
 
Elades kunstnikuna, olen ma kõrvasilmade (südame suu) kaudu luuletaja, kogudes helisid, laule ja sõnu, moodustades need muusikalise abstraktsiooni kihtideks. Käe kõrvade abil muusikat õppides töötan ka saviga, kujundades kodumaiste tarvikute rituaalseid tükke metafüüsilisteks kogemusteks. Antropoloogina olen pühendunud keskkonnaalasele õiglusele ja valmistan ette etnograafilist dokumentaalteost Amazonase tehnoloogiate kosmoloogilise eetika kohta Ecuadoris. Minu uurimistöö seostub hiljutiste arheoloogiliste leidudega, mis lükkavad tagasi piirkonna aianduse (arheobotaanika) eelajaloo, ning võrdleb seniste bioloogilise mitmekesisuse (geneetiliste) uuringute sensoorseid etnograafiaid esivanemate teadmistega põlisrahvaste ja sellega seotud tundlike elanike vastu suunatud genotsiidi ja ökotsiidi kontekstis. sugulased globaalses lõunas.
 
Elades kunstnikuna, olen ma kõrvasilmade (südame suu) kaudu luuletaja, kogudes helisid, laule ja sõnu, moodustades need muusikalise abstraktsiooni kihtideks. Käe kõrvade abil muusikat õppides töötan ka saviga, kujundades kodumaiste tarvikute rituaalseid tükke metafüüsilisteks kogemusteks. Antropoloogina olen pühendunud keskkonnaalasele õiglusele ja valmistan ette etnograafilist dokumentaalteost Amazonase tehnoloogiate kosmoloogilise eetika kohta Ecuadoris. Minu uurimistöö seostub hiljutiste arheoloogiliste leidudega, mis lükkavad tagasi piirkonna aianduse (arheobotaanika) eelajaloo, ning võrdleb seniste bioloogilise mitmekesisuse (geneetiliste) uuringute sensoorseid etnograafiaid esivanemate teadmistega põlisrahvaste ja sellega seotud tundlike elanike vastu suunatud genotsiidi ja ökotsiidi kontekstis. sugulased globaalses lõunas.
116. rida: 109. rida:
   
   
===Juss Heinsalu===
+
Juss Heinsalu
   
 
Juss Heinsalu on eelkõige kunstnik, kes elab ja töötab nii Eestis kui ka Kanadas. Tema materjaliuuringud uurivad elu kehastumist savis, ühendades teaduslikud hüpoteesid, mütoloogilised ja etnograafilised teadmised. Juss on uudishimulik maapinna, “savi” materiaalsuse ja mikro-makrokaalade tajumise suhtes. Ta uurib mineraalainete levinud tähendusi, kasutades toorsavi, keraamilisi elemente, optilisi seadmeid ja leidlikke materjalikombinatsioone-et luua spekulatiivseid tingimusi, mis esitaksid alternatiivseid savipõhiseid eluvorme.
 
Juss Heinsalu on eelkõige kunstnik, kes elab ja töötab nii Eestis kui ka Kanadas. Tema materjaliuuringud uurivad elu kehastumist savis, ühendades teaduslikud hüpoteesid, mütoloogilised ja etnograafilised teadmised. Juss on uudishimulik maapinna, “savi” materiaalsuse ja mikro-makrokaalade tajumise suhtes. Ta uurib mineraalainete levinud tähendusi, kasutades toorsavi, keraamilisi elemente, optilisi seadmeid ja leidlikke materjalikombinatsioone-et luua spekulatiivseid tingimusi, mis esitaksid alternatiivseid savipõhiseid eluvorme.
123. rida: 116. rida:
   
   
===Kobe Matthys===
+
Kobe Matthys
   
 
Kobe Matthys tegeleb aianduse, kunsti, aktivismi ja teadustööga erinevates Brüsseli kollektiivides ja rühmades, nagu Zenne Garden, Agentuur, State of the Arts and Apass. Kobe on tegelenud iseorganiseeritud teadmiste ja praktikate jagamisega juba aastaid ning kohanud permakultuuri kui praktikat ja läätse, mis kerkib esile Belgias töötajate liikumisest, kui vastuliikumist hävitavale ettevõtluspõllumajandusele ja selle tagajärgedele ühiskonnale.
 
Kobe Matthys tegeleb aianduse, kunsti, aktivismi ja teadustööga erinevates Brüsseli kollektiivides ja rühmades, nagu Zenne Garden, Agentuur, State of the Arts and Apass. Kobe on tegelenud iseorganiseeritud teadmiste ja praktikate jagamisega juba aastaid ning kohanud permakultuuri kui praktikat ja läätse, mis kerkib esile Belgias töötajate liikumisest, kui vastuliikumist hävitavale ettevõtluspõllumajandusele ja selle tagajärgedele ühiskonnale.
132. rida: 125. rida:
   
   
===Kes on meie?===
+
==Kes on meie?==
   
 
Praegu unistavad FO.R.E.STi Jan Ritsema ja Sepideh Ardalani koostöös sõprade, kolleegide ja vandenõulaste võrgustikuga. Oleme pärit erineva taustaga ja oleme autodidaktid, kes soovivad luua tingimusi mitteformaalseks õppimiseks ja harjutamiseks inimestega, kes on huvitatud enesekorraldusest ja ruumidest, mis võimaldavad alternatiivseid õppimis-, loomise-, elamis- ja maailmastumisviise.
 
Praegu unistavad FO.R.E.STi Jan Ritsema ja Sepideh Ardalani koostöös sõprade, kolleegide ja vandenõulaste võrgustikuga. Oleme pärit erineva taustaga ja oleme autodidaktid, kes soovivad luua tingimusi mitteformaalseks õppimiseks ja harjutamiseks inimestega, kes on huvitatud enesekorraldusest ja ruumidest, mis võimaldavad alternatiivseid õppimis-, loomise-, elamis- ja maailmastumisviise.
139. rida: 132. rida:
   
 
Sepideh Ardalani on viimastel aastatel olnud MASSIA suurkasutaja, arendades seda koos kui füüsilist ja kontseptuaalset ruumi suhtlemiseks, mis on rohkem kui inimlik.
 
Sepideh Ardalani on viimastel aastatel olnud MASSIA suurkasutaja, arendades seda koos kui füüsilist ja kontseptuaalset ruumi suhtlemiseks, mis on rohkem kui inimlik.
  +
  +
   
 
==PRAKTIKA==
 
==PRAKTIKA==

Please note that all contributions to the Pärnu Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

Loobu Redigeerimisjuhend (avaneb uues aknas)