Pärnu Wiki
Advertisement

Roomet Jakapi

Hääle väänutamine: teoreetilised pealised ja praktilised alused

Ettekandes katsetatakse kõigepealt terminoloogiat, mille abil võiks käsitleda ebakonventsionaalse häälekasutuse erinevaid vorme. Edasi püütakse välja selgitada, kas saab tõmmata piirjoont kõlaluule ja muusikalise vokaalimprovisatsiooni vahele, lähtudes luuletaja ja muusiku erinevast suhtest keelde ja häälde. Viimaks uuritakse, mis motiveerib üht filosoofi tegelema vokaalimprovisatsiooniga ning tutvustatakse mõningaid mänguvõtteid.

Advertisement