Pärnu Wiki
Advertisement

Innovatsioon kodanikuühiskonnas - müüt või tegelikkus

Linnar Viik: Meid eristab ettevaatamise võime, meile meeldib mõtelda, mis toidab meie hinge ja vaimu. Kodanikuühendused, kodanikud - mõtlemine ühiselt, selle poole püüdleb ka kasvuvisioon 2018. Me mõtleme koos ühiselt, jagame ka arusaama, mis meid ootab ees tulevikus. Tehnolooga on aga valdkond, kus ei ole väga kaugele võimalik ette mõelda. 10 a tagasi ei suutnud me ette mõelda, et meil on praegu kasutusel võimalused, mida siis ei olnud.

Innovatsioon kodanikuühiskonnas - Suured uuendused on olemasoleva kasutuselevõtmine teises suuruses jne. Erinevad ideed on innovatsioonipõhilised sõnumid. Kodanikuühiskonnas on erinevus see, kas me käime ja räägime või kas me viime ka räägitu ellu. Innovatsiooni o n väga müstifitseeritud. Saab teha ka lihtsamal moel. Uute ideede kasutussevõtmine uuel moel. Kuidas seda ellu viia, mina ise või kellega koos? Iga idee muutub jagamise järel paremaks ideeks, eriti läbi tagasisidestamise. Halvim mis saab juhtuda, on- ma teen ise. Alati on parem ideid jagada. Uued väärtused ei baseeru asjadel vaid asjade teistmoodi tegemisel või asjade paremaks tegemisel ehk innovatsioonil.Ideede jagamisel, mõeldakse kaasa. Praegu ei olda valmis eriti ideid jagama. Ideede jagamise juures oluline rohkem inimesi kaasata. Oluline, kuidas ma jagan ideid, kuidas ma kaasan ja kuidas kuulan teisi ära.

Uute ettevõtmise juures ei saa eeldada, et see tuleb kohe välja. Saab õppida enda kogemustest. Teiste õppetunnid võib teadmiseks võtta, kuid läbi tehakse ikka ise. Oluline on ka toetada ideede läbiviimisel. Igasugusest ebaõnnestumisest tuleb koos üle saada ja edasi minna.

Innovatsiooni soodustab keskkond. Ideid ei loo asjad ega raha vaid inimesed. Selleks on vaja soodustavat keskkonda, mis on täiesti meie enda teha. Kas me väärtustame edasipüüdlikke ja algatusvõimelisi inimesi? Hierharhilises struktuuris on inimeste potentsiaal kasutamata.

Advertisement