Janika Päll

Lauserütm, muusika ja sisutihedus Pindarose lauludes

Pindarose oodid, millest tänapäevaks on jäänud alles ainult tekstid, olid mõeldud laulmiseks ja kuulamiseks. Samas tekitab nende sõnastus palju modernsema ja lineaarsema süntaktilise struktuuriga harjunud lugejale mõistmisraskusi isegi kirjalikul kujul, mis  on toonud Pindarosele "tumeda, raskestimõistetava" (kuigi üleva) poeedi kuulsuse. Paari Pindarose oodi (koos tõlkega) analüüsides üritan näidata, kuidas kuulaja arusaam öeldavast võis esituse käigus kujuneda (sealhulgas muutuda) ning milline oli sõnarütmi (tollal vastav muusikalisele rütmile) ning üldise kõlapildi osa selles.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.