Siin on loetletud Pärnu linnaplaneerimise tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte.

Tugevused[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Pärnul on olemas linnaarhitekt.

Nõrkused[muuda | muuda lähteteksti]

  1. Linnaplaneerimise peamine valukoht ja jätkusuutliku arengu takistaja on võimaluste vähesus linna arengu kui tervikuga tegelemisel.
  2. Pärnu jõgi rohkem eraldab kui seob kahel kaldal olevat linna.
  3. Kesklinnas kipub vohava city kõrval vanalinn välja surema, mis näitab laiema analüüsi puudumise tagajärgi.
  4. Pärnus on välja arendamata kergliiklusvõrgustik. Praegused kergliiklusteed on juhuslikud üksikud lõigud.
  5. Arhitektuursete tingimuste vähesus takistab ruumilise keskkonna kaitsmist nii miljööalal kui linnas tervikuna.
  6. Kasutusel olevad katastripõhised sihtotstarbed ei erista funktsioone, mis on linnaehituslikult olulised. Osa tingimusi on seatud kogu linnale, eristamata erineva iseloomu ja funktsiooniga piirkondi.
  7. Tükikaupa planeerimise tulemusena on jäänud kõrvale näiteks valglinnastumise, autostumise ja muude laiemate küsimustega tegelemine.

Võimalused[muuda | muuda lähteteksti]

Ohud[muuda | muuda lähteteksti]

Vaata ka[muuda | muuda lähteteksti]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.