Pärnu Wiki
Advertisement

1.Pärnu linna majanduse realistlik arenunägemus-missugused töökohad, mis haridustasemega inimesed elavad Pärnus nüüd ja 5 ja enam aasta pärast. Kas linnal on selle kujundamise strateegia? Lähima 3 a jooksul kärbitakse kõik- nii allasutused kui projektitoetused.


== 2.Millised on teesid, mille alusel koostatakse Pärnu kultuuri arengukava? Ehk mis on tähtis? ==


a.) Sõnastada vastus küsimusele, kuidas eristatakse harrastus ja professionaalset kultuuri?

b.) Kultuurivaldkondade toetamise alused?

c.) Valdkondade (võrdse) kohtlemise põhimõtted. Kuna Pärnus ei ole võrdsel arvul kõigi valdkondade esindajaid, siis on küsimus, kuidas vältida olukorda, et "suuremad" "pisemate" arvel ei õilmitseks. Näide: kuna professionaalseid muusikuid on Pärnus rohkem, on toetused muusika valdkonnale suuremad kui kirjandusele. Teisalt ei tohiks see tähendada, et kirjanikud peaksid oma asjadega ainult ise hakkama saama (tasuta kirjutama ja oma kulu ning kirjadega kirjastama).

d.) Kuidas vältida kultuuri rahastamise "betoneerimist", et kultuuri infrastruktuuri ja kultuuri tegemise toetused oleksid lahus. Pigem isegi ei ohiks kultuuriobjektide ehitamis- ja renoveerimiskulusid käsitelda kultuuri rahastamisena. Kultuuripoliitika edukust tuleks hinnata loomingu, mitte ehitatud või remonditud majade järgi.

e.) Spordi ja (ülejäänud) kultuurivaldkonnad peab lahutama, muidu see esimene elevant lämmatab kõik ülejäänud.

f.) Kas linna toetuste määramisel peaks arvestama ka sellega, kas organisatsioonid-projektid saavad riigilt toetust või mitte? Millistel alustel seda teha?

g.) Kas koostöö poliitikutega on kultuurielu planeerimisel vältimatu halb või võimalus?


3.) Viited mujal tehtud kultuuri arengukavadele ja Linna ning kultuuri suhteid käsitlevatele materjalidele (vajab läbitöötamist ja nutikamate mõtete väljanoppimist).

a.) Tartu linna kultuuri ja spordi arengukava 2004 - 2007 http://66.102.9.132/search? q=cache:m_Uk9httG38J:info.raad.tartu.ee/teated.nsf/8968d1447c1a47a3c2257217002d70f1/4ffcb5a76cadff60c2256e3f0025a7cb/$FILE/Tartu%2520linna%2520kultuuri%2520ja%2520spordi%2520arengukava%2520aastateks%25202004-2007.doc+kultuuri+arengukava&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ee

b.) Jõgeva linna kultuuri ja spordi arengukava 2003 - 2005 http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:R4KR6CHreJUJ:www.jogevalv.ee/files/menu/Arengukavad/2003090501081515kult_sport_arengukava.pdf+kultuuri+arengukava&hl=en&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEESjgYS-eF9bP0HM2TNTuP1NjG0HY8yx_kiKFs8O7zkA6MKQulc-wFbHrNXOlLApMLOlsOXB0eD6xXBT_lIGc9o4j2dqSk64EZKUxtfYlbpLYeGPINHqgNGzOxV85FMn_2ug1Rcd2&sig=AHIEtbS1FoaVe78b1LVXLU4Tj0e6-x18Ow

c.) Loova Tallinna visiooni kontseptsioon http://209.85.229.132/search?q=cache:XRpBHEmLMXwJ:www.tlu.ee/files/arts/3406/Loova325a6439570d94c9fc96b48cce7e7bd1.pdf+Loova+Tallinna+visiooni+kontseptsioon&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ee

d.) Uuring "Eesti loomemajanduse potentsiaal ja arenguks vajalikud riiklikud toetusmeetmed " http://209.85.229.132/search?q=cache:s_rGJElUgpQJ:www.riigikantselei.ee/failid/KuM_Loomemajandus.pdf+Loova+Tallinna+visiooni+kontseptsioon&cd=9&hl=en&ct=clnk&gl=ee

e.) Eesti Konjuktuuriinsituut on 2009. aasta mais avaldanud "Eesti loomemajanduse uuring ja olukorra kaardistus" . Vt www.ki.ee, rubriiki "valminud tööd". https://docs.google.com/viewer?url=http://www.ki.ee/publikatsioonid/valmis/Eesti_loomemajanduse_olukorra_uuring_ja_kaardistus_2009.pdf

f.) Toronto "Creative City Planning Framework" http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:oaVtQ7MQXcYJ:www.toronto.ca/culture/pdf/creative-city-planning-framework-feb08.pdf+Creative+City+Planning+Framework&hl=en&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEESj922L22pM40IvTTRf2Yj8tAPuNYElgNeTYIKfRleQmAp-J_HSvYFtAdiVaJlXUUPDdXHQGkynUdQShSJQWhpAwVDuMgsjyMc0BjsPUslC2N3nYTAQtyS7m6AnKN-Luha13l7We&sig=AHIEtbTU9pn3X8o_VSmK6zN_01llJDNMCg

g.) C.Landry & F. Biancini: The Creative City http://books.google.ee/books?id=uulAbj7IKdIC&printsec=frontcover&dq=creative+city&source=bl&ots=4qJVacI0Jd&sig=fI87NhzfwAWNYetqHQKnKTW1Rrk&hl=en&ei=JSyvS4SsD8T64Abtw_mbCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CAYQ6AEwAA#v=onepage&q=&f=false

h.) Kultuuriministeeriumi arengukava 2011-2014 https://docs.google.com/viewer?url=http://www.kul.ee/webeditor/files/arengukavad/LISA_100318_KuM_arengukava_2011-2014_muudetud_ja_kinnitatud.pdf

i.) Kosutav lugemine on ka: Sirp, Teatri- ja muusikavaldkonna rahajaotamise puntratants: http://www.sirp.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=10146:teatri-ja-muusikavaldkonna-rahajaotamise-puntratants&catid=9:sotsiaalia&Itemid=13&issue=3285

Advertisement