Pärnu Wiki
Advertisement

1.Pärnu linna majanduse realistlik arenunägemus-missugused töökohad, mis haridustasemega inimesed elavad Pärnus nüüd ja 5 ja enam aasta pärast. Kas linnal on selle kujundamise strateegia? Lähima 3 a jooksul kärbitakse kõik- nii allasutused kui projektitoetused.

2.Millised on teesid, mille alusel koostatakse Pärnu kultuuri arengukava? Ehk mis on tähtis?

 a.) Sõnastada vastus küsimusele, kuidas eristatakse harrastus ja 
   professionaalset kultuuri?
 b.) Kultuurivaldkondade toetamise alused?
 c.) Valdkondade (võrdse) kohtlemise põhimõtted. Kuna Pärnus ei ole võrdsel 
   arvul kõigi valdkondade esindajaid, siis on küsimus, kuidas vältida
   olukorda, et "suuremad" "pisemate" arvel ei õilmitseks. Näide: kuna 
   professionaalseid muusikuid on Pärnus rohkem, on toetused muusika 
   valdkonnale suuremad kui kirjandusele. Teisalt ei tohiks see tähendada,
   et kirjanikud peaksid oma asjadega ainult ise hakkama saama (tasuta 
   kirjutama ja oma kulu ning kirjadega kirjastama).
 d.) Kuidas vältida kultuuri rahastamise "betoneerimist", et kultuuri
   infrastruktuuri ja kultuuri tegemise toetused oleksid lahus. Pigem isegi
   ei tohiks kultuuriobjektide ehitamis- ja renoveerimiskulusid käsitelda 
   kultuuri rahastamisena. Kultuuripoliitika edukust tuleks hinnata loomingu,
   mitte ehitatud või remonditud majade järgi.
 c.) Spordi ja (ülejäänud) kultuurivaldkonnad peab lahutama, muidu see esimene 
   elevant lämmatab kõik ülejäänud.
 d.) Kas linna toetuste määramisel peaks arvestama ka sellega, kas
   organisatsioonid-projektid saavad riigilt toetust või mitte? Millistel
   alustel seda teha?
 e.) Kas koostöö poliitikutega on kultuurielu planeerimisel vältimatu halb või
   võimalus?

3.) Viited mujal tehtud kultuuri arengukavadele (vajab läbitöötamist ja nutikamate mõtete väljanoppimist).

a.) Tartu linna kultuuri ja spordi arengukava 2004 - 2007 http://66.102.9.132/search?q=cache:m_Uk9httG38J:info.raad.tartu.ee/teated.nsf/8968d1447c1a47a3c2257217002d70f1/4ffcb5a76cadff60c2256e3f0025a7cb/$FILE/Tartu%2520linna%2520kultuuri%2520ja%2520spordi%2520arengukava%2520aastateks%25202004-2007.doc+kultuuri+arengukava&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ee

b.) Jõgeva linna kultuuri ja spordi arengukava 2003 - 2005 http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:R4KR6CHreJUJ:www.jogevalv.ee/files/menu/Arengukavad/2003090501081515kult_sport_arengukava.pdf+kultuuri+arengukava&hl=en&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEESjgYS-eF9bP0HM2TNTuP1NjG0HY8yx_kiKFs8O7zkA6MKQulc-wFbHrNXOlLApMLOlsOXB0eD6xXBT_lIGc9o4j2dqSk64EZKUxtfYlbpLYeGPINHqgNGzOxV85FMn_2ug1Rcd2&sig=AHIEtbS1FoaVe78b1LVXLU4Tj0e6-x18Ow

c.) Loova Tallinna visiooni kontseptsioon http://209.85.229.132/search?q=cache:XRpBHEmLMXwJ:www.tlu.ee/files/arts/3406/Loova325a6439570d94c9fc96b48cce7e7bd1.pdf+Loova+Tallinna+visiooni+kontseptsioon&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=ee

d.) Uuring "Eesti loomemajanduse potentsiaal ja arenguks vajalikud riiklikud toetusmeetmed " http://209.85.229.132/search?q=cache:s_rGJElUgpQJ:www.riigikantselei.ee/failid/KuM_Loomemajandus.pdf+Loova+Tallinna+visiooni+kontseptsioon&cd=9&hl=en&ct=clnk&gl=ee

e.) Eesti Konjuktuuriinsituut on 2009. aasta mais avaldanud "Eesti loomemajanduse uuring ja olukorra kaardistus" . Vt www.ki.ee, rubriiki "valminud tööd". https://docs.google.com/viewer?url=http://www.ki.ee/publikatsioonid/valmis/Eesti_loomemajanduse_olukorra_uuring_ja_kaardistus_2009.pdf


f.) Toronto "Creative City Planning Framework" http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:oaVtQ7MQXcYJ:www.toronto.ca/culture/pdf/creative-city-planning-framework-feb08.pdf+Creative+City+Planning+Framework&hl=en&gl=ee&pid=bl&srcid=ADGEESj922L22pM40IvTTRf2Yj8tAPuNYElgNeTYIKfRleQmAp-J_HSvYFtAdiVaJlXUUPDdXHQGkynUdQShSJQWhpAwVDuMgsjyMc0BjsPUslC2N3nYTAQtyS7m6AnKN-Luha13l7We&sig=AHIEtbTU9pn3X8o_VSmK6zN_01llJDNMCg

Advertisement