Pärnu Wiki
Advertisement

Millises infoväljas me toimetame, mida teeme hästi, mis jääb vajaka ja mis meil üldse välja ei tule?

Artur Talvik:missugune on tänane arvamus kodanikuühiskonnast - tähelepanu on hajutatud ja mina mõistan kodanikuühiksnnas seda, kes muudab nii avalikku ruumi kui mentaliteeti ühiskonnas. Seda aga on tänases Eestis vähe ja on lapsekingades alles. Tegelik kodanikühiskond! kui rääkida kodanikuühiskonnast.

Minu tulek kodanikuühiskonda oli enne seda kui oluliseks muutus raha saamine. Tegime külaseltsi, mis leidis, et siiski on vaja edasiseks tegevuseks raha. Ning organiseerisime üritusi, et teenida seltsile raha. Me olime ja oleme sõltumatud. Aga tegelikult on siin karisid ja need on mõttemaailmas. Inimesed küsivad alati - mis on minu kasu? Kasu on elamiskeskkonna muutmine. Aga paljude arvates - see kes teeb, on suli. Suhtumine seega on nii ülalt kui alt negatiivne. Tehakse susser-vusserit!! Teine asi on asjade sisu, mida tehakse ja kus tehakse.

Inforuumist rääkides on vaja teha vahet mentaliteedimuutmise programmist ja turundamisest. Miks me ei suuda väärtustada seda, mida me ise teeme. Miks meie suitsulest on halvem näiteks muust kaubast, mis tuleb välismaalt.

Kuidas muuta mentaliteeti ja kuidas seista vastu lollidele seadustele? Meie tegime näiteks Juminda poolsaare korrakaitse MTÜ. Meil on palju aktiivseid liikmeid. See toimib, peaaegu ilma toetuseta. Strateegiaks - palju kära, lehed jne teavitamine. Tulemuseks sellest teadmine! Kasutades erinevaid vahendeid ja palju. Vastuolu aga seadustele. Riik ei tohiks seaduse kohaselt võimumonopoli käest ära anda. Kuid võimalikud arengud siiski moodustada korrakaitse MTÜ-d. Kuid vastusseis - korrakaitsega tegeleb ainult politsei. Millest järeldub - kodanik ei peaks olema aktiivne! Tekib passiivne kodanik. Aga siin on koht, kus peab kodanik peab sellele vastu seisma. Kui teeme ühiselt ja veendunult, on võimalik siiski seadusandlusesse muudatusi teha. Mentaliteedimuutmine algab koolist. Kas lapsed võivad oma arvamusi avaldada nii, et sellel ka tulemust oleks? Arvamuse julge väljendumine on praeguses Eestis nõrk koht.

Ühtelaulmine, tähistamiseks vabariigi taasiseseisvumise aastapäeva. Hea näide, kuidas võrgustudes jõutakse kiiresti paljudeni. Kogu turundustöö tehti ära telefoniga. See on hea näide, et asju on võimalik teha. Oluline oli hoida see puhta kodanikualgatusena.

Advertisement