Teema: Futurismiteemaliste materjalide publitseerimisest; Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikooli ning Arnold Schönbergi Ühingu korraldatud ürituse „Tracing futurist ideologies“ materjalide publitseerimisest.

Osalejad: Maris Valk-Falk, Gerhard Lock, Kerri Kotta

Pärast tutvumist kogumiku „Tekste modernismist III. Futurism“ ja Gerhard Locki toimetatava ajakirja „Res Artis“ numbri ülesehituse ja koostamispõhimõtetega, otsustati järgnevat:

1. Paluda Günter Berghausil vormistada oma ettekanne „The Futurist Fusion of Art, Life and Politics“ kogumiku-/ajakirjaartiklina. Mainitud artikkel ilmuks ingliskeelsena ajakirjas „Res Artis“ ja eesti keelde tõlgituna Scripta Musicalia kogumikus „Tekste modernismist III. Futurism“. Günter Berghausiga suhtleb sellel teemal esialgu Gerhard, kes hoiab Marist ja Kerrit asjade käiguga kursis. Günter Berghausi artikli eestikeelse avaldamise osas võetakse lõplik otsus vastu siis, kui Gerhardi läbirääkimised artikli ingliskeelse avaldamise osas ajakirjas „Res Artis“ on lõppenud.
2. Edward Venni ettekanne „Ghosts in the Machine, and the Machine’s Ghosts: The present pastness of Futurism“ ilmub ingliskeelsena ajakirjas „Res Artis“. Tekst on olemas ja autor on andnud loa selle avaldamiseks. Tehniliste detailide osas suhtleb Edward Venniga Gerhard kui „Res Artise“ vastava numbri vastutav väljaandja.
3. Gerhard saadab Marisele Edward Venni varasema ja juba publitseeritud artikli „Rethinking Russolo“, et Maris saaks hinnata selle sobivust Scripta Musicalia kogumiku jaoks. Juhul kui artikkel on sobiv, asub Maris otsima artikli tõlkjat. Edward Venn on andnud nõusoleku vastava artikli tõlkmiseks eesti keelde ja avaldamiseks.
4. Raivo Kelomehe artikkel avaldatakse ingliskeelsena ajakirjas „Res Artis“. Raivoga suhtleb Gerhard.
5. Galina Gubanova ettekanne „Mythological universals in Futurist Theater and commedia dell’arte“ avaldada eesti keelde tõlgituna Scripta Musicalia kogumikus. Galinalt tuleb küsida teksti venekeelset originaali, mille põhjal teha eestikeelne tõlge. Galina Gubanovaga võtab ühendust Maris ja asub temaga läbirääkimistesse. Galina Gubanova artikli ingliskeelse avaldamise osas ajakirjas „Res artis“ võetakse lõplik otsus vastu siis, kui Marise läbirääkimised Galina Gubanovaga artikli avaldamise osas Scripta Musicalia kogumikus on lõppenud.
6. Doktorantide ettekanded, mis peeti üritusel „Tracing Futurist Ideologies“, avaldatakse peale eelretsenseerimise protseduuri läbimist ingliskeelsete artiklitena ajakirjas „Res Artis“. Eelretsenseerimist korraldab ja doktorantidega suhtleb Gerhard Lock.

Protokoll: Kerri Kotta, 23.01.2013

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.