Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2013

Arutelu 16.5.2012 kell 16 Tallinna Ülikool

Kohal: Viivian Jõemets (uurimisteemaks eksperimenteerimine inimhäälega), Andrus Kallastu, Kerri Kotta, Marek Tamm


Protokoll:

Marek Tamm: Peaks olema võimalikult lai probleemiseade.

Viivian: Futurismi sõna tuleks pehmendada, me ei räägi ainult ajaloolisest futurismist. Räägime mõtteviisidest, mis paigutaksid ennast millegi uue algusesse.

Kerri: Näiteks vene kirjanik, kes rääkis asjadest justkui 400 aasta tuleviku perspekiivis.

Marek: Võiks pakkuda välja kolm põhiteemat: 1) Futurism kui ajalooline fenomen erinevates loomevaldkondades, 2) Futurismi retseptsioon, selle hilisemad mõjud, edasiarendused jne. Ja viimaks 3) futurism kui teatud universaalne mõtteviis, mida kohtab erinevatel aegadel ja mida ei pea siduma konkreetse perioodi või kunstivaldkonnaga.

Viivian: Kas keegi võiks tõlkida ära manifestid?

Marek: Vikerkaares on arutatud olulisemate kirjandusmanifestide väljaandmist. Uitmõttena – Vikerkaar võiks planeerida ka futurismi erinumbrit. Ühe võimaliku esinejana võiks kaaluda Daniele Monticellit (romanist, semiootik), kes võiks rääkida nt võimu ja esteetika vahekordadest.

Viivian: Keegi kultuuriteooria õppejõud.

Marek: Mõni tute meediate spetsialist. Semiootik. Näiteks Gunther Kress käis talvekoolis.

Viivian: Praegu olekme rääkinud futurismist ainult teoorias. Aga on olemas ka argipraktikad.

Marek: Mõni nutikas sotsioloog? Lisaks futurism poliitilises retoorikas. Futurism ja utopism. Futurism ja revolutsioonilisus. Selle suve doktorikool on teemal revolutsioon.

Viivian: Reklaamipraktikate uurimine.

Marek: Oluline on välja murda ühe valdkonna piirest, nii et välislektoreid oleks eri teadusharudest.

Viivan: Call for papers peaks sisaldama märkust, et toimub interdistsiplinaarne sümpoosion. Muu valdkonna inimesed kardavad muusikast rääkida muusikute eest.

Andrus: Teeme hirmude maandamiseks järgmise planeerimiskoosoleku Tallinna Ülikoolis.

Marek: Leida futuristlikke kunstilisi tekste ja pakkuda ettekandmiseks. Praegu on vajalik kokku saada lektorite nimekiri. Call for papers väljasaatmise hetkel peaks olema teada mõned põhiettekandjate nimed.

Viivian: Lõunapaus peab olema piisavalt pikk.

Marek: Veel üks võimalik esineja: Indrek Ibrus (uued meediad, ristmeediad). Välislektorite puhul võiks ideaalis alustada nimedest, kes kõnetavad. Kelle raamat on eesti keelde tõlgitud vms. Samas oluline tegusa inimese kaasamine. Oluline ka see, et inimene oleks kommunikatiivne. Oluline, et ka talvekooliga ei kattuks. Tartus Tõde ja meetod / Truth and method. Carlo Ginzburg (ajaloolane).

Viivian: Doktorant soovib saada tagasisidet. Millise meetodiga tegelda?

Marek: Hea on silmas pidada, et me ei tee konverentsi, vaid seminari doktorantidele.

Marek Tamm 25.5.2012 elektrooniliselt:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.