Koosoleku kutse / Invitation text[muuda | muuda lähteteksti]

Lugupeetud Eesti Arnold Schönbergi Ühingu ja doktorikooli liikmed!

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2013 FUTURISM 2 järgmine planeerimiskoosolek toimub *kolmapäeval, 9.5.2012 kell 18-21 EMTA A202* (Rävala pst 16, Tallinn) ja on eelkõige suunatud sümpoosioni (KTKDK intensiivseminari) kava koostamisele. Aadressile schoenberg@schoenberg.ee on oodatud ideed ja ettepanekud, keda kutsuda sümpoosioni lektoriteks. Korralduskomitee soovib kaasata planeerimisprotsessi doktorante endid ning julgustab doktorikooli liikmeid võtma intsiatiivi.

Esimesel planeerimiskoolsolekul leidsid käsitlemist järgmised teemad:

1. Doktorikool toetab PNP sümpoosioni läbiviimist, kaetakse nii välislektorite kui ka doktorantide osalemise kulud.
2. Tänu doktorikooli toetusele on võimalus kutsuda 6 välislektorit. Eesmärk võiks olla futurismiteema *võimalikult erinevaid valdkondi* (sh muusika, kujutav kunst, poliitika, kokakunst jne) kattev käsitlemine.
3. Sümpoosioni teema on "Futuristlike ideoloogiate jälgedes / Tracing futurist ideologies". Sümpoosioni idee on erinevates valdkondades käsitleda mõjutusi, mida on jätnud futuristlikud kontseptsioonid tänapäevani. Ettekannetes on oodatud ka julged hüpoteesid.
4. PNP 2013 sümpoosioni materjale on plaanis eesti keeles välja anda eelretsenseeritud seeriapublikatsiooni Res Artis raames (http://www.tlu.ee/resartis , ISSN 2228-1673, 1.2 klassifikaator) ning valitud tõlkeartiklite kogumikuna Scripta Musicalia OÜ kirjastuses. Ingliskeelsed versioonid publitseeritakse internetis.

Täpsem info: http://www.schoenberg.ee


Dear members of Estonian Arnold Schoenberg Society and GSCSA,

The second planning meeting of Pärnu Contemporary Music Days 2013 FUTURISM will take place at *18:00-21:00 on May 09, 2012*, in the Estonian Academy of Music and Theatre (A 202) and will be aiming to lay out the programme of the symposium (GSCSA graduate intensive seminar). You are welcome to send your ideas and suggestions concerning symposium speakers to schoenberg@schoenberg.ee. The organizing committee kindly ask the PhD students to participate in the planning process!

At the first planning meeting were made the following decisions:

1. GSCSA supports the symposium which is a part of the PCMD, both lecturers' and students' costs are to be covered.
2. The support of the GSCSA allows to invite 6 guest lecturers from abroad. The main goal is to cover *very different fields* (among others music, painting, politics, cooking etc) of the theme "Futurism".
3. The title of the symposium is "Tracing futurist ideologies / Futuristlike ideoloogiate jälgedes". The main idea of the symposium is to introduce the impact of futurist concepts on various fields until today. The most venturous hypothesis and papers are welcome!
4. Papers in Estonian presented on at the symposium will be published in a peer-reviewed yearbook *Res artis* (http://www.tlu.ee/resartis, ISSN 2228-1673, 1.2 classification) and there will be completed issue of the selected futurist articles in Estonian by Scripta Musicalia Ltd.. Papers in English will be issued electronically.

More information on http://www.schoenberg.ee

Osavõtjad[muuda | muuda lähteteksti]

Aleksandra Dolgopolova, Andrus Kallastu, Tatjana Kozlova, Kerri Kotta, Hans-Gunter Lock, Gerhard Lock, Ülle Raud, Jorge Rodriguez, Heie Treier (elektrooniliselt), Maris Valk-Falk

Protokoll[muuda | muuda lähteteksti]

Gerhard: On suhelnud Heili Einasto (tants), Marek Tamme (filosoof), Heie Treieri (kunst), Ene Lind'iga (käsitöö, tööõpetuse osakond). Nende inimeste kaudu kontaktivõrgu loomine.

Kerri: Vajalik isiklik kontakt inimestega.

Aleksandra: 6 välislektorit rahaliselt üle jõu, võiks olla 3 väljast ja 3 Eestist.

Andrus: Milliseid välislektoreid võiks kutsuda?

Kerri: Ajaloolisi käsitlusi on guugeldades palju.

Sümpoosioniideid[muuda | muuda lähteteksti]

Kerri:

 • Edward Venn (muusika) on kirjutanud artikli futurismist. Tema põhiline spetsialiseerumine modernism ja futurism seal hulgas. Edward Venn: Rethinking Russolo. Tempo 2010 Russolo muusikalise pärandi uustõlgendamine.
 • International yearbook of futurism studies. Interdistsiplinaarne. Sariväljaanne
 • The european legacy. Mitmeid artikleid futurismist eri valdkondadest.
 • Amalia de Götzen ja Stefania Serafin uurinud futuristlikke arvutikõlasid.
 • Avantgarde critical studies. Iga väljaanne eraldi pealkirjaga. Nr. 24 Futurism and technological imagination
 • Virve Sarapik (kirjandus) artikkel noorest eesti antifuturismist.
 • Kristel Pappelilt võiks küsida teema futurism ja teater kohta.
 • Anneli Mihkelev ja Piret Viires etno-futurismist

Gerhard:

 • Rosella Marisi (muusika ja muusikapedagoogika)
 • Ulla Schrägle: Das Tanzmotiv ... Vaatleb muusika ja tantsu seoseid. Uurimuses peatükk futuristlikest ideoloogiatest.
 • David Rejeski & Robert L. Olson: Has Futurism Failed?
 • Diana Keppler: Der Futurismus oder Die Musik im Zeitalter der Machine
 • Viktor Margolin: The Future of "Futurism"
 • Ka Raivo Kelomehelt võiks küsida.

Tanja:

 • Roberto Doati (elektronmuusika õppejõud)

Maris:

 • Maris ise võiks pidada ettekande teemal "Futurismi teine laine: Marinetti "Futurismi kokaraamat" 1932". Jutt ülifašistikust teisest lainest. Vaadelda fašistlikku osa futurismist. Marinetti ja Mussolini seosed.
 • Tina Ramnarine (muusika, antropoloogia, ühiskonnateooriad) Globaalne lähenemine. Linnaplaneerimine.

Ülle:

 • Jaakko Erkkilä (Jyväskylä ülikool). Uurinud muusika tähendusi ühiskonnas.

Heie:


Doktorikooli liige ja EMTA audiovisuaalkompositsiooni doktorant Paolo Girol:

 • in 2009 at the biennale of venice there was the futurism pavillion:

http://www.labiennale.org/en/art/archive/exhibition/padiglione_italia/padiglione_italia.html?back=true Curators are: Luca Beatrice http://www.lucabeatrice.com/accademia/ Beatrice Buscaroli http://www.unibo.it/SitoWebDocente/default.htm?UPN=beatrice.buscaroli%40unibo.it They are not musician but artists and art critics. (1st name is better :) )

 • An important book about futurism has been published recently "Esoteric Futurism"
http://www.lafeltrinelli.it/products/9788820732950/Futurismo_esoterico/Simona_Cigliana.html

and the author is 3. Simona Cigliana: http://www.linkedin.com/pub/simona-cigliana/22/66a/b06

 • Composers and Musicologists:

Mario Pagotto http://www.fmsantacecilia.it/istituto/vitae/pagotto.html Giorgio Klauer http://www.conservatoriocomo.it/ins/ins-klauer.html

Info[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Heliteoste, projektide ja doktorantide ettekannete ettepanekute tähtaeg on 1.9.2012.
 2. Järgmine planeerimiskoosolek toimub septembris 2012
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.