3.2.2015 kell 18.00 EMTA A202 PNP 2016 planeerimiskoosolek

PNP 2016 planeerimiskoosoleku toimumisaja kokkuleppimine toimus doodle's http://doodle.com/7tmpf3q78ad3hndk

PROTOKOLL


Kohal: Paul Beaudoin, Farištamo Susi, Mart Jaanson, Kerri Kotta, Andrus Kallastu


Andrus tutvustas osavõtjatele PNP viki-põhist planeerimissüsteemi.

Kerri: Lisaks *Muusika ja sõna' teemale oli veel muid ideid, näiteks 'Muusika ja žest'.

Mart: Pigem 'Sõna ja muusika'. Sõna kui Logos. Jaan Malin, Janika Päll, Berk Vaher

Andrus: heliloomingu töötuba interpreetidele.

Farištamo: Sõna kui kontseptsioon, foneetiline materjal. Šveitsi ansambel.

Paul: Ameerikas Berio new vocalism, Cage'i eksperimendid, Reichi tekstirütmilisus. Meredith Monk, Laurie Anderson, Diamanda Galás, Björk. Ilmprovisatsioonide spektraalanalüüs. Koostööprojekt Raul Meelega.

Mart: Sõna kui struktuur, foneetiline materjal, impulss

Paul: Kutsuda mõni koor: Anne-Liis Poll, Priit Lehto (Improloo)


OTSUSED

  1. Muuta PNP 2016 teemat: SÕNA JA MUUSIKA
  2. Kasutada edaspidi kommunikatsiooniplatvormina planeerimislehte http://et.parnu.wikia.com/wiki/P%C3%A4rnu_N%C3%BC%C3%BCdismuusika_P%C3%A4evad/P%C3%A4rnu_N%C3%BC%C3%BCdismuusika_P%C3%A4evade_2016_PERFORMATIIVSUS_3_planeerimisleht

PLANEERIMISKOOSOLEK 12.10.2015

9-17. jaanuar

heloloomingu töötuba interpreetidele

sümpoosium sõna ja muusika

Mart Jaansoni ettepanek     Tartu inimesed

    Janika Päll

kõlapoeesia

helipoeesia - Jaan Malin, Roomet Jakapi (bänd: kreatiivmootor)

(Ilmar Laaban)

võib-olla Anneliis Poll

    Martin Steinrück, Janika Päll


sõna kui kõla,

poetoloogiline, religioosne, Alar Laats (teoloog, vanateoloogia dogmatikast)

Anneliis Polli doktorandid? aga nad on välismaalased, kui konverents on eestikaalne?


koostöö EMTAga? kutsuda doktorente? Osa eesti keeles, osa inglise keeles nt

Colombialane, kes uuris keeleintonatsiooni, magistrant,

kutsuda Allan Vurmat


Kerri inimesed, kes? üks muusikafilosoof inglismaalt improvisaatorid, Vlady ja teised improvisaatorid

British Council ei toeta enam


kes oleks peaesineja?

doktorandid 5 oleks vaja, igaühel 30 minutit

reedel, 15.1. põhiettekanne

laupäeval, 16.1. Jakapi ja Malin


teoreetiiline, praktiline


- Marta Hrafnasdottir - Vlady Bõstrov - Theoder Parker

Hasso Krull oleks variant

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.