Pärnu Wiki
Advertisement


Täna on 25. oktoober 2021

Siin lehel toimub PNP 2017 PERFORMATIIVSUS 4 "Žest ja muusika" ideekorje. Palun pane siia kirja, keda võiks kutsuda esinema ja mida Sa ise oleksid valmis tegema.


Jaan Malin 18.1.2016: Tere taas! Mõtlesin-mõtlesin, et PNP-del võiksid osaleda veel mitmed vaimuinimesed, keda tunnen. Pühepäeval bussis kodu poole mõtlesin, et üks selline vaimukas inimene on klassikaline filoloog ja humanitaar-õppejõud Marju Lepajõe. Täna kohtasin teda ja küsisin, kas ta on põhimõtteliselt nõus. Ta vastas, et sobiva teema korral küll, aga see festival on vist liiga "teisest kuningriigist". Kinnitasin, et võeti vastu otsus püüelda piiride vähem rangeks muutmise suunas. Kui üldteema on valmis, olen valmis nö omast valdkonnast inimesi otsima. Tänumeeles ja rõõmuga - Jaan *Luulur* Malin

Tere! Ütleksin veel, et loomulikult on kirjandust või kirjasõna, mis justnagu ei hooliks koomunikatiivsusest. Selgeim näide sellest on -eesti kirjanduses - varane Madis Kõiv. Suure osa oma tekstidest kirjutas ta 1970ndatel aastatel arvatavasti arvestamata, kas need millalgi publitseeritakse või - näitamängude puhul - lavastatakse. Terve eesti nö kunstkirjandus algas ju samalaadselt positsioonilt: Kristjan Jaak Peterson. Suure osa enda tekstide puhul ei arvestanud avaldamisega ka Juhan Liiv. Mõlemad viimatimainitud on hilisematel aastakümnetel kujunenud muusikaski ülisageli kasutatuiks. Minu meelest võiks PNP-le kutsuda Tallinna Linnateatri muusiaala juhataja Riina Roose või vähemalt küsida temalt, keda võiks kutsuda teatraalidest. Riina Roose ja Marju Lepajõe on sõbrannad ning kõrvalt vaadates väga kattuval tunnetusliinil. Rõhutan veel kord, et muusikute poole püüdlemisel olen teinud viimaste aastate ühe olulisema õige teo. Tänan selle eest! Jaan *Luulur* Malin

Andrus Kallastu 20.1.2016: Kavatsen korraldada valdkondadevahelise muusikalise kompositsiooni töötoa.

Andrus Kallastu 15.7.2016: PNP 2017 teemaks võiks olla žest ja muusika. Mina mõistan seda seost vähemalt kahes aspektis:

1. füüsiline, st koreograafiline žest (sealhulgas ka interpreedi füüsiline tegevus teose esitamisel) ja selle vasted muusikas;
2. muusikalisest faktuurist kontseptuaalse muusikalise žesti (kontuuri) väljajoonistumine.

Erik Alalooga 29.7.2016: Ma teen omalt poolt ettepaneku, et see lõpptulemus, mille poole püüdlema hakatakse, võiks tulla esitlusele ka minu galeriis Viljandis. Et planeeriks seda algusest peale seda silmas pidades. Galerii link on https://www.facebook.com/supersonicum/

Kerri Kotta 02.08.2016: Minu meelest on Jaani mõttel jumet. Kuna sümpoosioni teema on žest ja muusika, siis võiks Marju Lepajõe ettekanne olla miskitpidi retoorikaga, s.t ütlemise viisiga ja sellega, kuidas ütlemise viis mõjutab näiteks öeldava sisu. Olen üsna kindel, et ta leiaks enda uuritavast valdkonnast midagi, mis sellega haakuks. Kuna ma ei ole mitu aastat ise üles astunud, siis võiksin rääkida sellest, kuidas muusikalist vormi on eelkõige võimalik vaadelda retoorilise struktuurina (n-ö traditsioonilisema muusika näidetel), aga tahaksin proovida seda lähenemisviisi ka Jaan Malini loomingu peal (prooviksin vaadelda seda just muusikalisest küljest ja muusikalisest žestikulatsioonist lähtuvalt ja sellest aspektist, et kuidas võiks seal toimuda n-ö muusikalise vormi kujunemine; aga see on mul veel praegu kujunemisjärgus). Üks mõte oleks veel näiteks Arvo Pärdi (varase) tintinnabuli antiretoorilisus (see teema kerkis eelmisel PNP-l ka üles, kuid seda võiks edasi arendada): kas meil on näiteid antiretoorilisest kirjandusest ja selle käsitlustest (kirjandus, mis väldib näiteks stiili, kui viimast käsitleda samuti omalaadse žestina)? Seega - see suund oleks seotud pigem žesti kui sellise vältimisega (mis muidugi manifesteerib ehk žesti kui sellise veelgi tugevamini).

Advertisement