Pärnu Wiki
Advertisement
Täna on 20. september 2021


Siin toimub Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2019 KOMPOSITSIOONIMUDELID 2. Muusikamatemaatika planeerimine.


Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2019 | Pärnu Contemporary Music Days 2019
KOMPOSITSIOONIMUDELID 2 | COMPOSITION MODELS 2
Muusikaline struktuur ja matemaatika | Musical Structure and Mathematics
5.-13.1.2019Eesti Arnold Schönbergi Ühingu Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2019 teemaks on KOMPOSITSIOONIMUDELID 2. Muusikaline struktuur ja matemaatika

Kavas on sümpoosion, kontserdid, töötoad, näitused, esitlused, teoste ühiskuulamised ja -vaatamised.

Toimub valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba.

Koostöös Tallinna Ülikooli digiõppevaramu projektiga toimub Muusika kompositsiooniõpetuse õppevahendi tutvustamine.

Nüüdismuusika oskuskeele projekti raames jätkatakse Vikipeediapõhise nüüdismuusika oskuskeele käsiraamatu koostamist.

Mõiste "Kompositsiooniõpetus" Vikipeedias.Planeerimisprotsess

Kontseptsioon | Concept

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2019 töötubades ja sümpoosionil käsitletakse muusikalise struktuuri matemaatilist modelleerimist kolmest küljest:

  • heliallikas ja matemaatika, mille puhul tegeldakse muusikainstrumendi ja muusikalise ruumi akustika füüsikalise ja matemaatilise modelleerimisega;
  • heli ja matemaatika, mille puhul tegeldakse heli matemaatilise modelleerimisega, sealhulgas spektraalanalüüsi, helisünteesi, heliridade, häälestuse ja heli psühhoakustikaga;
  • heliteos, heliloomingu protsess ja matemaatika, mille puhul uuritakse nii heliteose kui ka heliloomingu protsessi nii kompositsiooni- kui ka analüüsimudelite matemaatilist olemust.

Ajakava | Program

Seisuga | update 20. september 2021

Laupäev | Saturday 5.1.2019 - Neljapäev | Thursday 10.1.2019

Valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba 2019. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu)

Reede | Friday 11.1.2019

Sümpoosion | Symposium. Pärnu Keskraamatukogu | Pärnu Central Library (Akadeemia 3, Pärnu). Muusikaline struktuur ja matemaatika | Musical Structure and Mathematics

10.00-13.00 seminar | seminar. Muusika kompositsiooniõpetuse õppevahend gümnaasiumile

15.00-18.00 seminar | seminar. Valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba 2019. Osalejate instrueerimine ja diskussioon

19.00 kontsert | concert. Kultuuriklubi Tempel | Culture Club Tempel (Akadeemia 7, Pärnu). Simone Beneventi, löökpillid

+ arutelu | discussion

Laupäev | Saturday 12.1.2019

Sümpoosion | Symposium. Pärnu Keskraamatukogu | Pärnu Central Library (Akadeemia 3, Pärnu). Muusikaline struktuur ja matemaatika | Musical Structure and Mathematics

10.00-13.00 sessioon | session 1. Peaettekanded | Keynote-Lectures

10.00 Giovanni Albini
11.00 Ilkka Kosunen
12.00 Paul Beaudoin

13.00 lõuna | lunch

15.00-18.00 sessioon | session 2. Ettekanded ja arutelu | Papers and discussion

15.00 Jaak Sikk
15.30 Liis Viira
16.00

16.30-18.00 arutelu | discussion

19.00 performance. Pärnu Koidula Gümnaasium

+ arutelu | discussion

Pühapäev | Sunday 13.1.2019

11.00 arutelu | discussion. Hotell Victoria (Kuninga 25, Pärnu)

Praktiline info

Majutus / Accommodation

Majutus Pärnus | Accommodation in Pärnu

Korraldajate poolt makstud majutus

PNP 2019 majutus Pärnus | Accommodation in Pärnu

Osalejate omafinatseeritud majutus

Soodsa majutusvõimaluse leidmiseks Pärnus soovitame kasutada lehte http://www.visitparnu.com/et/puhkajale/majutus-2?c_1=1&sortgroup=2&limit=50


Dokumentatsioon

  • PNP 2019 sümpoosion. AUDIODOKUMENTATSIOON
Advertisement