Täna on | Today is 3. august 2021


Siin toimub Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2019 KOMPOSITSIOONIMUDELID 2. Muusikamatemaatika planeerimine.


Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2019 | Pärnu Contemporary Music Days 2019
KOMPOSITSIOONIMUDELID 2 | COMPOSITION MODELS 2
Muusikaline struktuur ja matemaatika | Musical Structure and Mathematics
5.-13.1.2019Eesti Arnold Schönbergi Ühingu Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2019 teemaks on KOMPOSITSIOONIMUDELID 2. Muusikaline struktuur ja matemaatika

Kavas on sümpoosion, kontserdid, töötoad, näitused, esitlused, teoste ühiskuulamised ja -vaatamised.

Toimub valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba.

Toimub seminar Muusikamatemaatika käsiraamatu koostamiseks.

Nüüdismuusika oskuskeele projekti raames jätkatakse Vikipeediapõhise nüüdismuusika oskuskeele käsiraamatu koostamist.

Mõiste "Kompositsiooniõpetus" Vikipeedias.Planeerimisprotsess

Kontseptsioon | Concept[muuda | muuda lähteteksti]

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2019 töötubades ja sümpoosionil käsitletakse muusikalise struktuuri matemaatilist modelleerimist kolmest küljest:

  • heliallikas ja matemaatika, mille puhul tegeldakse muusikainstrumendi ja muusikalise ruumi akustika füüsikalise ja matemaatilise modelleerimisega;
  • heli ja matemaatika, mille puhul tegeldakse heli matemaatilise modelleerimisega, sealhulgas spektraalanalüüsi, helisünteesi, heliridade, häälestuse ja heli psühhoakustikaga;
  • heliteos, heliloomingu protsess ja matemaatika, mille puhul uuritakse nii heliteose kui ka heliloomingu protsessi nii kompositsiooni- kui ka analüüsimudelite matemaatilist olemust.

Ajakava | Program[muuda | muuda lähteteksti]

Seisuga | update 3. august 2021

Laupäev | Saturday 5.1.2019 - Neljapäev | Thursday 10.1.2019[muuda | muuda lähteteksti]

Valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba 2019. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu)


Avatud töötuba

E 7.1.2019 kell 15.40 Itaalia helilooja ja matemaatik Giovanni Albini räägib muusika ja matemaatika seostamise ajaloost (inglise keeles)

Reede | Friday 11.1.2019[muuda | muuda lähteteksti]

Sümpoosion | Symposium. Pärnu Keskraamatukogu | Pärnu Central Library (Akadeemia 3, Pärnu). Muusikaline struktuur ja matemaatika | Musical Structure and Mathematics

15.00-18.00 seminar | seminar. Ajurünnak | Brainstorming. Muusikamatemaatika käsiraamat

Hans-Gunter Lock. Ülevaade olemasolevatest muusikamatemaatikat käsitlevatest ma terjalidest
arutelu | discussion

19.00 kontsert | concert. Kultuuriklubi Tempel | Culture Club Tempel (Akadeemia 7, Pärnu). Tom Johnson NINE BELLS. Simone Beneventi (löökpillid, Itaalia)

+ arutelu | discussion

Laupäev | Saturday 12.1.2019[muuda | muuda lähteteksti]

Sümpoosion | Symposium. Pärnu Keskraamatukogu | Pärnu Central Library (Akadeemia 3, Pärnu). Muusikaline struktuur ja matemaatika | Musical Structure and Mathematics

10.00-13.00 sessioon | session 1. Peaettekanded | Keynote-Lectures

10.00 Giovanni Albini. Constraints and wonder for a mathematically informed aesthetic theory of music composition
11.00 Ilkka Kosunen. Practical Approaches for Symbiotic Composing
12.00 Paul Beaudoin. Sounding Geometry - Uncovering the First Movement of the Gyorgy Ligeti's Concerto for Violoncello und Orchestre. 1966 Concerto for Violoncello and Orchestra. Score / audio available here

13.00 lõuna | lunch

15.00-18.00 sessioon | session 2. Ettekanded ja arutelu | Papers and discussion

15.00 Hans-Gunter Lock. Heliklasside hulgateooria mikrotonaalsetele helisüsteemidele
16.00 Andrus Kallastu. Muusikalise objekti parameetrilise mudeli matemaatiline representatsioon. Sissevaade Joseph Schillingeri regulaarsuse ja koordinatsiooni teooriasse

17.00-17.30 arutelu | discussion

19.00 performance. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu)

+ arutelu | discussion

Pühapäev | Sunday 13.1.2019[muuda | muuda lähteteksti]

11.00 arutelu | discussion. Hotell Victoria (Kuninga 25, Pärnu)

Praktiline info[muuda | muuda lähteteksti]

Majutus / Accommodation[muuda | muuda lähteteksti]

Majutus Pärnus | Accommodation in Pärnu[muuda | muuda lähteteksti]

Korraldajate poolt makstud majutus[muuda | muuda lähteteksti]

PNP 2019 majutus Pärnus | Accommodation in Pärnu

Osalejate omafinatseeritud majutus[muuda | muuda lähteteksti]

Soodsa majutusvõimaluse leidmiseks Pärnus soovitame kasutada lehte http://www.visitparnu.com/et/puhkajale/majutus-2?c_1=1&sortgroup=2&limit=50

Dokumentatsioon[muuda | muuda lähteteksti]

  • PNP 2019 sümpoosion. AUDIODOKUMENTATSIOON
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.