FANDOM


Täna on | Today is 29. veebruar 2020

Siin toimub Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2020 KOMPOSITSIOONIMUDELID 3. Viga süsteemis planeerimine.


Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2020 | Pärnu Contemporary Music Days 2020
KOMPOSITSIOONIMUDELID 3 | COMPOSITION MODELS 3
Viga süsteemis | Error in the System
18.-26.1.2020Eesti Arnold Schönbergi Ühingu Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2020 teemaks on KOMPOSITSIOONIMUDELID 3. Viga süsteemis

Kavas on sümpoosion, kontserdid, töötoad, näitused, esitlused, teoste ühiskuulamised ja -vaatamised.

Toimub valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba, mille raames toimub mäng SUUR VAIKUS. Ludus finalis 2020

Toimub seminar muusika kompositsiooniõpetuse õppevahendi koostamiseks, kus tähelepanu all on muusikamatemaatika käsiraamatu ning põhikoolile suunatud muusika kompositsiooniõpetuse väljatöötamine.

Nüüdismuusika oskuskeele projekti raames jätkatakse vikipeediapõhise nüüdismuusika oskuskeele käsiraamatu koostamist.Planeerimisprotsess 13.1.2019 arutelu


Kontseptsioon | ConceptEdit

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2020 töötubades ja sümpoosionil tegeldakse muusika kui süsteemi uurimisega.

Mõisteid: süsteem, süsteemiteooria, kaos, kaoseteooria, bifurkatsioon, mäng, mänguteooria, evolutsioon.

Ajakava | ProgramEdit

Seisuga | Update 29. veebruar 2020

Laupäev | Saturday 18.1.2020 - Pühapäev | Sunday 26.1.2020Edit

Valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba 2020. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu).
Töötoa raames valmistatakse ette mäng SUUR VAIKUS. Ludus finalis

Esmaspäev | Monday 20.1.2020 kell 12.10-12.55 loeng | lecture. Pärnu Koidula Gümnaasium, klass 224. Hans-Gunter Lock. Max/MSP kiirülevaade
Teisipäev | Tuesday 21.1.2020 kell 11.05-11.50 loeng | lecture. Pärnu Koidula Gümnaasium, klass 224. Tarmo Johannes. SUUR VAIKUS. Lõppmängu test

Neljapäev | Thursday 23.1.2020Edit

16:00 Pärnu raekoda | Pärnu Town hall. Fotofest 2020 näituste avamisralli | exhibition opening rally

18.45 Näitus | Exhibition. Pärnu Linnagalerii | Pärnu City Gallery. Veaesteetika | The Aesthetic of Error osana näituseprojektist Fotofest 2020. Kuraator | Curated by Paul Beaudoin, PhD

Reede | Friday 24.1.2020Edit

Sümpoosion | Symposium. Pärnu Muuseum | Pärnu Museum (Aida 3, Pärnu). Viga süsteemis | Error in the System

15.00-18.00 seminar | seminar. Muusika kompositsiooniõpetuse õppevahendi koostamine, sealhulgas

1. Muusikamatemaatika käsiraamat: muusikaliste struktuuride matemaatiline kirjaldamine, mis näiteks üldhariduskoolis liituks muusika ja reaalainete lõimimise teemaga ning muusikaõppeasutustes võiks kujuneda teatud standardiks muusika "sisemusest" rääkimisel;
2. Muusika kompositsiooniõpetus põhikoolile: digitaalsete õppevahendite kasutajasõbralikkus, nende sobitamine erinevatele haridustasemetele ning sellega seoses võib-olla ka põhimõtteline arutelu, mida üldse peaks inimesele muusikast õpetama. Oluline on arutleda ka muusikaõpetuse eesmärkide ja sisu üle. Näiteks üldhariduskooli muusikaõpetajad kurdavad tihti ajapuuduse üle. Samas on nende õpetust jälgides võimalik täheldada, et tihti keskendutakse tunnis üksikutele pisiasjadele, näiteks seikadele heliloojate elulugudest, mingitele üksikteostele vms, mis ei ole tegelikult keskne info muusikast. Arutelu käigus võiks püüda otsida vastust, mis siis ikkagi oleks see keskne info, milleta teadmine muusikast ei ole võimalik.
+ arutelu | discussion

19.00 disko | disco. Kultuuriklubi Tempel. William Basinski: The Disintegration Loops 1.1 (official documentary performance). Kommenteerib | Introduced by Paul Beaudoin. TASUTA

+ arutelu | discussion

Laupäev | Saturday 25.1.2020Edit

Sümpoosion | Symposium. Pärnu Muuseum | Pärnu Museum (Aida 3, Pärnu). Viga süsteemis | Error in the System

10.00-13.00 sessioon | session 1. Peaettekanded | Keynote-Lectures

10.00 Andres Kütt. Süsteemid, vead ja muusika
11.00 Oliver Laas. Viga kui süsteemi keerustumise katalüsaator
12.00 Atte Tenkanen. Case studies for Systematic Music Analysis

13.00 lõuna | lunch

15.00-18.00 sessioon | session 2. Ettekanded ja arutelu | Papers and discussion

15.00 Gerhard Lock, Wendy Ross. Õnnelik juhus kui uus uurimisvaldkond . Serendipity as a new research field
15.30 Heini Soobik. Defekt versus efekt
16.00 Tarmo Johannes. Viga? Mis on valesti?

16.30-18.00 arutelu | discussion

19.00 performance. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu). SUUR VAIKUS. Ludus finalis 2020

+ arutelu | discussion

Pühapäev | Sunday 26.1.2020Edit

11.00 arutelu | discussion. Hotell Victoria (Kuninga 25, Pärnu)

Koostööpartnerid | Cooperation partnersEdit

Kultuurkapital
Pärnu linn
Pärnu Linnagalerii
Pärnu Muuseum
Kultuuriklubi Tempel
Pärnu Koidula Gümnaasium

Praktiline infoEdit

Majutus / AccommodationEdit

Majutus Pärnus | Accommodation in PärnuEdit

Korraldajate poolt makstud majutusEdit

PNP 2020 majutus Pärnus | Accommodation in Pärnu

Osalejate omafinatseeritud majutusEdit

Majutusvõimaluse leidmiseks Pärnus soovitame kasutada lehte https://www.booking.com/city/ee/parnu.html

DokumentatsioonEdit

  • PNP 2020 sümpoosion. AUDIODOKUMENTATSIOON
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.