FANDOM


Täna on | Today is 20. august 2019


Siin toimub Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2020 KOMPOSITSIOONIMUDELID 3. Muusikamatemaatika 2 planeerimine.


Pärnu Nüüdismuusika Päevad 2020 | Pärnu Contemporary Music Days 2020
KOMPOSITSIOONIMUDELID 3 | COMPOSITION MODELS 3
Viga süsteemis | Error in the System
18.-26.1.2020Eesti Arnold Schönbergi Ühingu Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2020 teemaks on KOMPOSITSIOONIMUDELID 3. Viga süsteemis

Kavas on sümpoosion, kontserdid, töötoad, näitused, esitlused, teoste ühiskuulamised ja -vaatamised.

Toimub valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba.

Toimub seminar Muusikamatemaatika käsiraamatu koostamiseks.

Nüüdismuusika oskuskeele projekti raames jätkatakse Vikipeediapõhise nüüdismuusika oskuskeele käsiraamatu koostamist.Planeerimisprotsess 13.1.2019 arutelu


Kontseptsioon | ConceptEdit

Pärnu Nüüdismuusika Päevade 2020 töötubades ja sümpoosionil tegeldakse muusika kui süsteemi uurimisega.

Mõisteid: süsteem, süsteemiteooria, kaos, kaoseteooria, bifurkatsioon, mäng, mänguteooria.

Ajakava | ProgramEdit

Seisuga | Update 20. august 2019

Neljapäev | Thursday 2.1.2020 - Reede | Friday 31.1.2020Edit

Näitus | Exhibition. Pärnu Linnagalerii | Pärnu City Gallery. Veaesteetika | The Aesthetic of Error. Kuraator | Curated by Paul Beaudoin, PhD

Laupäev | Saturday 18.1.2020 - Neljapäev | Thursday 23.1.2020Edit

Valdkondadevaheline muusikalise kompositsiooni töötuba 2020. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu)

Reede | Friday 24.1.2020Edit

Sümpoosion | Symposium. Pärnu Keskraamatukogu | Pärnu Central Library (Akadeemia 3, Pärnu). Viga süsteemis | Error in the System

15.00-18.00 seminar | seminar.

arutelu | discussion

19.00 kontsert | concert.

+ arutelu | discussion

Laupäev | Saturday 25.1.2020Edit

Sümpoosion | Symposium. Pärnu Keskraamatukogu | Pärnu Central Library (Akadeemia 3, Pärnu). Viga süsteemis | Error in the System

10.00-13.00 sessioon | session 1. Peaettekanded | Keynote-Lectures

10.00
11.00
12.00

13.00 lõuna | lunch

15.00-18.00 sessioon | session 2. Ettekanded ja arutelu | Papers and discussion

15.00
15.30
16.00

16.30-18.00 arutelu | discussion

19.00 kontsert | concert. Pärnu Koidula Gümnaasium (Metsa 21, Pärnu)

+ arutelu | discussion

Pühapäev | Sunday 26.1.2020Edit

11.00 arutelu | discussion. Hotell Victoria (Kuninga 25, Pärnu)

Praktiline infoEdit

Majutus / AccommodationEdit

Majutus Pärnus | Accommodation in PärnuEdit

Korraldajate poolt makstud majutusEdit

PNP 2020 majutus Pärnus | Accommodation in Pärnu

Osalejate omafinatseeritud majutusEdit

Soodsa majutusvõimaluse leidmiseks Pärnus soovitame kasutada lehte http://www.visitparnu.com/et/puhkajale/majutus-2?c_1=1&sortgroup=2&limit=50

DokumentatsioonEdit

  • PNP 2020 sümpoosion. AUDIODOKUMENTATSIOON
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.