Siin on loetletud Pärnu kodanikuühiskonna portaali arendamise üldisi põhimõtteid, mis ei ole niivõrd reeglid, millest peab iga hinna eest kinni pidama, vaid pigem soovitused, mis aitavad koos tegutseda ja paremini toime tulla.

Olulisemaid põhimõtteid[muuda | muuda lähteteksti]

 1. Ole julge! Ära karda teha artiklites parandusi ja täiendusi. Julgusta ka teisi, sealhulgas ka neid, kes Sinuga nõus ei ole, tegema julgelt parandusi.
 2. Ole viisakas! Austa ennast ja austa ka teisi inimesi. Väldi isiklikke rünnakuid. Näiteks ära kirjuta, et see või see teine inimene on idioot (isegi kui ta Sinu meelest on idioot). Parem seleta, mida ta Sinu meelest valesti teeb, miks see või teine asi pole õige.
 3. Arutle! Kui Sa mõne artikli parandamisel kõhkled, diskuteeri kõigepealt artikli arutelulehel. Kuigi kõiki tekste võib ükskõik millisel hetkel armutult toimetada, on muudatusi kergem aktsepteerida, kui nende põhjused on arusaadavad. Kui enne artikli muutmist arutleda, on võimalik jõuda konsensuseni rõõmsamalt. Oluline on ka, et Pärnu kodanikuühiskonna portaali arendamisel on aega piisavalt ja parem on seda teha üksteist austades.
 4. Suhtu heatahtlikult! Püüa näha arutelupartneris mõtlevat inimest, kes tahab anda portaali arendamisse oma panuse – kui Sul just ei ole kindlaid ja objektiivseid tõendeid vastupidise kohta. Tõendiks ei ole Sinu arvamuse erinemine teise inimese omast.
 5. Säilita isikupära! Kirjuta subjektiivselt ja oma arvamust täpselt sõnastades.
 6. Kontrolli andmeid! Artiklites peaks peale subjektiivsete arvamuste sisalduma ka võimalikult palju viited algallikatele.
 7. Austa autoriõigusi! Ära lisa siia materjale, mis on kaitstud autoriõigustega. Samas pea silmas, et autoriõigusega on kaitstud ainult kirjandus-, kunsti- ja teadusteosed, kuid autoriõigust ei kohaldata ideedele, põhimõtetele, kujunditele, mõistetele, teooriatele, protsessidele, süsteemidele, meetoditele, kontseptsioonidele, printsiipidele, avastistele, leiutistele, rahvaloominguteostele, õigusaktidele ja haldusdokumentidele (seadused, seadlused, määrused, põhimäärused, juhendid, käskkirjad) ning nende ametlikele tõlgetele, kohtulahenditele ning nende ametlikele tõlgetele, riigi ametlikele sümbolitele ja organisatsioonide sümboolikale (lipud, vapid, ordenid, medalid, märgid jne), päevauudistele, faktidele ja andmetele. Pärnu kodanikuühiskonna portaali sisu on CC-BY-SA litsentsi all, st iga kaastöö peab olema selle litsentsiga kooskõlas.
 8. Põhjenda muudatusi! Resümeed ehk muudatuste kokkuvõtted on kõigile kasulikud. Teised kirjutajad peavad aru saama, miks Sa muudatusi tegid. Resümee on ka Sulle endale meeldetuletuseks, kui oled pikemat aega mõnest artiklist eemal olnud. Palun kirjelda, mida Sa muutsid ning miks. Kui see kirjeldus on liiga pikk, vii see arutelulehele.
 9. Väljenda julgelt algupäraseid mõtteid või uurimustulemusi! Pärnu kodanikuühiskonna portaali ülesanne on aidata kaasa Pärnu linna ja maakonna elukeskkonna arengule. See on koht diskussioonideks ja parimate lahenduste väljaselgitamiseks. Siit saavad poliitikud, ametnikud, ettevõtjad, kolmanda sektori eestvedajad ja muud huvilised ideid konkreetsete projektide ja programmide väljatöötamiseks.
 10. Allkirjasta arutelu! Kirjuta alla arutelulehtedel (kirjutades ~~~~ tekib lehe salvestamisel selle asemele sinu kasutajanimi ning kuupäev ja kellaaeg), kuid ära tee seda artiklites.
 11. Kasuta eelvaatenuppu! Paranda kogemata sisse lipsanud vead enne salvestamist.
 12. Ära takerdu reeglitesse! Kui Sa soovid artiklisse olulist informatsiooni lisada, siis tee seda. Kui aga keegi teab, et on olemas väljakujunenud ja mõistlik viis mingi teema käsitlemiseks, siis usu seda inimest.

Pärnu kodanikuühiskonna portaal ei ole[muuda | muuda lähteteksti]

 1. entsüklopeedia
 2. sõnaraamat
 3. isiklike emotsioonide süüdimatu väljaelamise koht
 4. eriarvamust omavate inimeste solvamise koht
 5. poliitilise propaganda tegemise koht
 6. iseenda või oma sõprade kiitmise koht
 7. koht reklaami tegemiseks oma firmale või asutusele
 8. kuulutuste või teadetetahvel
 9. linkide, tekstide, piltide või meediafailide süüdimatu kollektsioon
 10. isiklik veebisait, blogi, failide hoidla vms
 11. reisijuht, mälestuste kogum, uudisteportaal vms
 12. süüdimatu kogum oletusi, spekulatsioone, ennustusi, kahtlusi, vihjeid, hüpoteese, arvamusi, hoiakuid, hinnanguid, kuulujutte vms. Loomulikult pole teemade subjektiivne esitlemine täielikult ilma nendeta võimalik, kuid arvestada tuleks loodusseaduste ja terve mõistusega. Siin ei ole õige koht Maa-väliste tsivilisatsioonide või salajaste grupeeringute tegevuse esitlemiseks
 13. kasutusjuhend ega käsiraamat
 14. koht ühe konkreetse erakonna, vähemusrühma, sotsiaalse grupeeringu, organisatsiooni või sekti huvide esindamiseks ja kaitsmiseks. Siin käsitletakse kõiki teemasid võrdselt, jättes igaühele võimaluse jääda oma seisukoha või tõekspidamise juurde
 15. naljategemise koht, st koht infole, mida sisestaja ise ei pea tõeseks
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.