Pärnu Wiki
Advertisement

Paul Beaudoin (PhD, Online Education Specialist)

From this moment on

Art, in whatever genre it may appear, demands that each participant, from the creator and performer, to those who witness it, engage in some meaningful way with it's composition. In the most successful works, every moment is reflective and predictive - that is, we know from where it comes and in what direction it may be headed. As the work unfolds, it is as open as it is creatively inspired, allowing possibilities for connection, incongruity, ambiguity or continuity. This interdisciplinary address will explore the ideas of composition in the arts and encourage us to deepen our understanding with the purpose of achieving ever richer experiences.

* * *

Paul Beaudoin (PhD, helilooja ja muusikateoreetik, E-õppe spetsialist)

Sellest hetkest alates

Mistahes žanris kunst nõuab igalt osapoolelt - loojalt, interpreedilt, vastuvõtjalt - aktiivsust tähenduste loomisel ja mõistmisel selle "kompositsiooni" tasandil. Kõige edukamates teostes on iga hetk reflektiivne ja ette vaatav, mis tähendab, et me oleme teadlik selle päritolust ja võimalikust edasiarengust.  Kulgev teos on avatud ja loominguliselt inspireeritud võimaldades erinevaid seoseid, ühitamatust, mitmetähenduslikkust või pidevust. Oma interdistsiplinaarses ettekandes soovin uurida ja avada "kompositsiooni" ideed kunstides ja julgustada meid süvendada meie arusaamist eesmärgiga saavutada veelgi rikkamaid kogemusi.

Advertisement