Pärnu Wiki
Advertisement

Pärnu loomeliit
RAAMID
Pärnu loovisikute ühisprojekt

Pärnu Loomeliidu RAAMID on erinevaid loomevaldkondi siduv pärnu loovisikute meta-aktsioon, kontseptsioon ja aegruumiline keskkond Pärnu muusikutele, luuletajatele, kunstnikele, näitlejatele ja teistele loovisikutele oma loomingu esitlemiseks. Iga loovisik loob mingis raamis. Raam on tihti osa teosest. Muusikule on raamiks kontserdipaik, lava või stuudio, ka tema pill, kirjanikule raamatu materiaalsus. RAAMID toovad loovisikud välja nende raamidest. Raamides või neist väljas saavad 1+ inimest 0-30 minuti jooksul esitada/esitleda/näidelda/tutvustada oma loomingut, interpretatsiooni, leiutist või teaduslikku avastust.

Korralduslikud põhimõtted lühidalt:

  1. RAAMID on pärnu loovisikute ühisaktsioon, mille eesmärk on tutvustada pärnu loovisikuid ja nende loomingut, edendada Pärnus loomevaldondade vahelist koostööd, pakkuda ootamatut ja ainukordset kunstikogemust, kaasata noori kollegiaalsel alusel loometegevusse ning võimaldada neile sellega autentset kogemust.
  2. Ettepanekuid osalemiseks palun teha otse planeerimislehel http://et.parnu.wikia.com/wiki/RAAMID.
  3. Ettepanekut tehes palun lisada planeerimislehele projekti andmed (kava, esinejad, kontseptsioon) ning saata aadressil parnuloomeliit@gmail.com projekti pressifoto ja korraldaja telefoninumber.
  4. RAAMID toimib majanduslikul põhimõttel "keegi ei maksa kellelegi midagi ja igaüks hoolitseb ise oma kulutuste katmise eest". Pärnu Loomeliit tagab tegevuskoha üldise toimimise, tehnilise baasvarustuse, teavituse jm põhikulud ning osalejad ise hoolitsevad oma honorari, päevarahade, transpordi- ja võimalike majutuskulude ning projekti eriteavituse eest.

Virtuaalsed raamid: https://meet.jit.si/raamid

Advertisement