Pärnu Wiki
Advertisement

L 2.3.2013 kell 16.00 Pärnu Eliisabeti kirik


KAVA


Henry Purcell (1659-1695)

Prelude in G
Voluntary for double organ
Voluntary on the old 100th

John Stanley (1713-1786)

Voluntary in e (Adagio-Cornet)
Voluntary in C (Adagio-Trumpet)

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Fantasia super Jesu, meine Freude BWV 713
Pièce d´orgue BWV 572 (Waltheri käsikirjast 1712-1717)

Georg Friedrich Händel (1685-1759)

Chaconne HVW 259

Carl Philipp Emmanual Bach (1714-1788)

Orelisonaat F-duur Wq 70/3 (1755)
Allegro
Largo
Allegretto
Marju Riisikamp (orel)


Kuninglikud inglise ja saksa orelifantaasiad

Marju Riisikamp

Henry Purcell jõudis oma lühikese elu jooksul luua märkimisväärselt palju kammermuusikat ning vokaalteoseid nii koorile kui ka solistidele. Tema oreliteoseid tuntakse tänapäeval vähem, kuid tänu helilooja fantaasiarikkale helikeelele on ka need kahtlemata äärmiselt nauditavad. Tema loomingus võib täheldada nii itaalia kui ka prantsuse stiili mõjutusi. Kontserdi avalugu, Prelüüd, on loodud itaalia durezze e ligature ehk “pingete ja lahenduste” vaimus. See dissonantsikeskne komponeerimisvõte oli liturgilises muusikas laialt levinud Kristuse kannatuse ja armulauamüsteeriumi muusikaline sümbol. Prelüüd koosneb kahest osast, mõtliku liikumisega algusosast ja fugeeritud lõpuosast, sarnanedes inglise voluntary-vormile. Viimane on sisuliselt kaheosaline fantaasia. Purcelli "Voluntary for double organ" kujutab enesest kahe manuaaliga orelile loodud teost, kus teose põhijoonise annab prantsuse sooloregistri ornamenteeritud meloodia, mida saadavad vaiksed akordid.

Pimedana sündinud inglise helilooja John Stanley loodu ei küüni ehk Purcelli loomingu sügavusteni, kuid tema sulest on säilinud suur hulk kaheosalisi fantaasiaid (voluntary), mis kujutavad enesest suurepäraseid, lausa kuninglikult kõlavaid miniatuure.

Kontserdil kõlav Johann Sebastian Bachi kuulus Pièce d´orgue kannab mõnes kirjalikus koopias ka Fantaasia nime. Teos on selgete prantsuse stiili mõjudega (sellele vihjab juba loo pealkiri) ning koosneb kolmest osast. Keskmine osa kujutab enesest tüüpilist prantsuse viiehäälset plein jeu-d oma keelregistrite iseloomuliku helimaastiku ja läbipaistva faktuuriga. Varasem, Johann Gottfried Waltheri käsikirjas säilinud variant, on ilmelt ette nähtud esitamiseks ilma pedaalita ning kannab tempotähistust Gayement (hilisema Gravement asemel). Selle monumentaalse teose läbipõimunud akordikaga keskmine osa annab tunnistust faktist, et Bachi käe ulatus oli enneolematult suur (ilmselt kvint üle oktaavi).

Sakslane Georg Friedrich Händel oli kuulus nii oma kodumaal kui ka Inglismaal. Tantsumuusikast inspireeritud Chaconne annab tunnistust suure helilooja leidlikust varieerimistehnikast.

Kava lõpus kõlab Bachi poja, Carl Philipp Emmanuel Bachi Orelisonaat F-duur, mis on loodud juba hilisemas, rokokoo-ajastule iseloomulikus helikeeles. Teos on kirja pandud 1755. aastal Berliinis, täpsemalt Potsdamis ning on pühendatud Preisi kuningas Friedrich Suure õele, printsess Anna Amaliale. Teatavasti polnud kuningas mitte üksnes geniaalne riigipea, vaid ka filosoof, kirjanik, ajaloolane, kunstikoguja, flöödivirtuoos ja helilooja ning tema õde talendikas klahvpillimängija.Klavessinist ja organist Marju Riisikamp õppis Tallinna Riiklikus Konservatooriumis klaveri erialal ning täiendas ennast oreli ja klavessiini alal Leedus, Venemaal, Hollandis, Saksamaal, Šveitsis ja Itaalias. Tema õpetajateks on olnud Virve Lippus, Hugo Lepnurm, Taivo Niitvägi, Christopher Stembridge, Luigi Ferdinando Tagliavini, Pieter van Dijk, Marieke Spaans ja Edoardo Bellotti. Ta on osalenud paljude eesti vanamuusikaansamblite töös, esitanud continuopartiid Riia ooperis Händeli Alcina etendustel. Arvukad esinemised nii solisti kui ka ansamblistina on teda viinud Soome, Rootsi, Venemaale, Leetu, Lätti, Saksamaale ja Itaaliasse. Ta on andnud välja kaks CD-d: "Espressione" ja "Renaissance organ music from England and Italy". Ta on Eesti Interpreetide Liidu stipendiaat.

Advertisement