Pärnu Wiki
Advertisement

P 2.10.2011 Pärnu Raekoda

Marju Riisikamp (klavessiin)


KAVA

Giovanni Salvatore (u 1610-1688)

Canzona francese seconda

Johann Adam Reincken (1643-1722)

Fuga in G

Girolamo Frescobaldi (1583-1643)

Toccata settima /Libro II/

Dieterich Buxtehude (1637-1707)

Praeludium in g BuxWV 163

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Toccata d-moll BWV 913

Jean Françaix (1912-1997)

La Scolopendre (ditte: mille-pattes) /Sajajalgne/

Louis Couperin (1626-1661)

Prélude non mesuré a-moll
Allemande
Courante
Sarabande
La Piémontaise

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Fantaasia ja fuuga a-moll BWV 904

Bernardo Pasquini (1637-1710)

Canzona francese
Passagagli per Petronilla (1700)

Jean Françaix (1912-1997)

Les Talitres (dits: puces de mer) /Vesikirbud/


Kava “Struktuurid” tutvustab heliefekte, mille abil erinevate ajastute heliloojad klavessiini oma kompositsioonidega kõlama on pannud. Mängijal jääb üle muusikavormide struktuuri võimalikult selgelt edasi anda. Kavas vahelduvad nö vabad vormid nagu prelüüd ja tokaata (baroki ajal olid need enamasti sündinud ex tempore esitusest, st improvisatsioonist) ning rangemad vormid fuuga ja kantsoon (canzona). Juba Monteverdi oli kunagi tutvustanud kuulajaskonnale oma kompositsioone (madrigale), mis juhinduvad mitte käega antud taktilöökidest, vaid südame rütmist, mis teatavasti ei tööta metronoomilise täpsusega. Meeleolud, tundepuhangud – nendest juhinduvadki baroki heliloojad, eriti suurel määral varabaroki esindajad naapollane Mayone ja roomlane Frescobaldi. Viimase mõju ka Põhja-Saksa oreli- ja klavessiinimuusikale on olnud kolossaalne. Selles võime veenduda, kuulates Lübeckis tegutsenud heliloojate Reinckeni ja Buxtehude teoseid. Tokaata ühendab endas lisaks nö taktimõõduta passaažilistele lõikudele ka ranges kontrapunktis fuugalikke lõike, mis vastukaaluks on regulaarse ja mõnes mõttes etteaimatava muusikalise kulgemisega. Prantsuse prelude non mesuré on sisuliselt vaste itaalia päritolu tokaatale. See on kirja pandud nö valges notatsioonis, kus nootide rütm ja grupeerimine ei ole fikseeritud, jättes igale mängijale võimaluse luua oma kordumatu “nägemus” sellest kompositsioonist.

Advertisement