Pärnu Wiki
Advertisement

Siin analüüsitakse Pärnu / Pärnumaa tööstuse tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte.

Tugevused[]

  • Pärnu asub logistiliselt heas asukohas võttes arvesse ligipääsu maanteedele. Niidu tööstusala nt asub otse Via Baltica ääres
  • Pärnu asub logistiliselt heas asukohas võttes arvesse ligipääsu merele. Pärnus on Pärnu sadam
  • Pärnu asub logistiliselt heas asukohas võttes arvesse ligipääsu lennujaamale. Pärnus on Pärnu lennujaam
  • Pärnu asub logistiliselt heas asukohas võttes arvesse ligipääsu raudteedele. Pärnus on tulevikus võimalik näha Rail Baltica etapi kolm valmimisel kiiret raudteeühendust

Nõrkused[]

  • Pärnu ettevõtted on nõrgalt esindatud EASi poolt koordineeritud klastriarenduse programmides
  • Pärnu sadama ei ole jäävaba sadam ja nõuab talveperioodidel pikalt jäälõhkuja olemasolu
  • Pärnu lennujaam vajab suuri invsteeringuid
  • Pärnu/Pärnumaa kohalik koolivõrk ei toeta tööstussektori arengut. Puuuvad tööstuse vajadusi rahuldavad erialad, eriti problemaatiline defitsiit on kõrgkooli tasemel tehnilise õppe puudumine regioonis

Võimalused[]

  • Loode-Pärnu tööstusala lõpuni arendamine

Ohud[]

  • Elanike vastuseis tööstuse arengule

Vaata ka[]

Advertisement