Pärnu Wiki
Advertisement

Siin on analüüsitud Pärnu / Pärnumaa turismi tugevusi, nõrkusi, võimalusi ja ohte.


Tugevused[]

  • Pärnu on Eestis Tallinna järel tähtsuselt teine piirkond kui vaadelda majutatud turistide arvu
  • Selgelt välja kujunenud ja turiste ligi tõmbav kuurordi traditsioon
  • Pärnu asub üle-euroopalise transpordivõrgustikku TEN-T kuuluva maantee E67 ääres

Nõrkused[]

  • Turismihooaeg on liiga sessoonne

Võimalused[]

  • Kiire Rail Baltica valmimine lähendab Baltikumi aeg-ruumiliselt nii palju, et Pärnu teeninduspiirkond ulatub Poola piirini (4h kiire rongiga)
  • Loodusturism. Soomaa rahvuspark, Tolkuse raba, Kabli linnuvaatlusjaam, Nigula looduskaitseala
  • Pärandkultuuri ja ajaloo turism. Kihnu saar, Soontagana maalinn, Carl Robert Jakobsoni talumuuseum
  • Pärnu ettevõtted osalevad MTÜ Eesti Terviseturismi Ühenduse projekti kaudu Terviseturismi klastri töös. Pärnust on muuhlgas ühendatud Taastusravikeskus Estonia AS, Sanatoorium Tervis AS.

Ohud[]

  • Teiste piirkondade puhke- ja rekreatsioonitaristu investeeringud mis tõmbavad turiste Pärnust eemale
  • Poliitiline ebastabiilsus Pärnu kui turismisihtkoha arendamisel

Vaata ka[]

Advertisement