Pärnu Wiki
Advertisement

Selle lehe eesmärk on koostada plaan vaba tarkvara kasutamiseks Pärnu linna juhtimisel. Arutelu toimub arutelulehel.

Probleem

Pärnu linnavalitsus võiks valitsemiskulude optimeerimise huvides minna üle vabale tarkvarale.

Näide: Microsoft Office'i vahetaks välja OpenOffice või Google Docs; Windows'i asemel kasutataks Ubuntu Linux'it.

Olukorra analüüs

Millist tarkvara täna kasutatakse ja millised võiksid olla vabavaralised alternatiivid?

Vaba tarkvara: poolt- ja vastuargumendid

Advertisement